Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

csv-звіти:

Організації-користувачі коштів фондів.csv

Обсяг платежів за договорами (ДП/КП)

Будь ласка використовуйте dbf-редактори (наприклад: Sdbf; xBaseView; LibreOffice або будь-які інші) для редагування звітів.

Зверніть увагу, що MS Excel не має опції збереження файлів у dbf форматі після їх редагування!

Звіт форма 2 завантажити

Звіт форма 4-1 завантажити

Звіт форма 4-2 завантажити

Звіт форма 4-3 завантажити

Звіт форма 4-3.1 завантажити

Звіт форма 4-4 завантажити

Звіт форма 7 завантажити

Звіт форма 7.1 завантажити

Приклади заповнених шаблонів Державний бюджет:

Звіт форма 2 завантажити

Звіт форма 4-1 завантажити

Звіт форма 4-2 завантажити

Звіт форма 4-3 завантажити

Звіт форма 4-3.1 завантажити

Звіт форма 4-4 завантажити

Звіт форма 7 завантажити

Звіт форма 7.1 завантажити

Приклади заповнених шаблонів Місцевий бюджет:

Увага!!! Для місцевого бюджету в поле КПК можна вносити 7 знаків, система розпізнає код програмної класифікації місцевого бюджету.

Звіт форма 2 завантажити

Звіт форма 4-1 завантажити

Звіт форма 4-2 завантажити

Звіт форма 4-3 завантажити

Звіт форма 4-3.1 завантажити

Звіт форма 7 завантажити

Звіт форма 7.1 завантажити


  

  • No labels