Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Для пакетного підписування, видалення звітів, в службовому кабінеті виберіть пункт меню "Звіти": 

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

Пакетне підписування:

Для пакетного підписування звітів, в реєстрі проставте галочки напроти звітів які потрібно підписати. Натисніть на кнопку "ПАКЕТНІ ДІЇ" → "ПАКЕТНЕ ПІДПИСУВАННЯ":


Оберіть:

  • Центр сертифікації;
  • Особистий ключ.

Введіть пароль захисту ключа та натисніть кнопку "Зчитати":

Далі "Підписати":

Звіти підписано:

Пакетне видалення:

Для пакетного видалення звітів, в реєстрі проставте галочки напроти звітів які потрібно відалити. Натисніть на кнопку "ПАКЕТНІ ДІЇ" → "ПАКЕТНЕ ВИДАЛЕННЯ":

Підтвердіть дію натиснувши кнопку "ТАК":

Реєстр оновиться, звіти видалено.  • No labels