Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Для експорту звітів в службовому кабінеті виберіть пункт меню «Звіти»:

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

Натисніть кнопку "ЕКСПОРТ":

Завантажиться csv-файл зі всіма звітами організації:

Також можна скористатися фільтром, та експортувати тільки потрібні звіти.

  • No labels