Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для створення чи перегляду договору потрібно на сторінці службового кабінету вибрати пункт меню «ДОГОВОРИ»:

Відбудеться перехід на сторінку договорів організації:

Натиснувши на трикутник аналогічно можна побачити Додаткові угоди, Акти/Накладні та Штрафи:

Для створення нового договору потрібно натиснути на кнопку +ДОГОВІР:

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку створення договору.

Опис полів форми для створення договору показано в Таблиці:

Найменування

Обов'язковість

Опис

Договір №*

Так

Внесіть номер договору

від*

Так

Внесіть дату договору

Предмет договору*

Так

Опишіть предмет договору

ДК 021(cpv-код)*

Так

Внесіть товари, роботи або послуги за єдиним закупівельним словником

Строк дії з*

Так

Вкажіть початок дії договору

Строк дії по*

Так

Вкажіть закінчення дії договору, якщо строк дії договору безстроковий поставити галочку в клітинці «безстроковий»

Вартість договору*

Так

Внесіть вартість договору, якщо вартість з ПДВ, внести вартість в т.ч. ПДВ

Валюта

Так

Виберіть з випадаючого списку валюту договору, якщо валюта не гривня, внесіть вартість договору в еквіваленті гривні

Тендерна процедура закупівлі*

 Так

Приймає значення «Так» або «Ні»

Обґрунтування

Так, якщо в полі «Тендерна процедура закупівлі» внесено значення «Ні».

В іншому випадку заповнювати не потрібно.

Вкажіть обґрунтування відсутності процедури закупівлі з посиланням на нормативний акт

Далі Користувач повинен внести контрагента до створюваного договору, для цього потрібно вибрати контрагента з довідника контрагентів:

УВАГА! Для коректного створення договору потрібно внести хоча б одного контрагента!

Якщо, потрібного контрагента немає в "Довіднику контрагентів", треба натиснути кнопку "Додати контрагента":


Відбудеться автоматичний перехід на сторінку інформація контрагента:

Опис полів форми інформації про контрагента:

Найменування

Обов'язковість

Опис

Ідентифікатор

ЄДРПОУ*

Так

Внесіть код ЄДРПОУ або ІНН виконавця

Якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - внесіть 00000000.

Якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІНН - внесіть 0000000000.

Тип*

Так

Виберіть з випадаючого списку тип контрагента

Виконавець

Найменування*ТакВнесіть найменування виконавця

Місцезнаходження

Країна*

Так

Виберіть з випадаючого списку країну

Область*

Так

Виберіть з випадаючого списку область, де зареєстрований виконавець

Район

Ні

Внесіть назву району, де зареєстрований виконавець

Населений пункт*

Так

Внесіть назву населеного пункту, де зареєстрований виконавець

Район міста

Ні

Внесіть назву району міста, де зареєстрований виконавець

Вулиця*

Так

Внесіть назву вулиці де зареєстрований виконавець

Будинок*

Так

Внесіть номер будинку, де зареєстрований виконавець

Корпус

Ні

Внесіть номер корпусу, де зареєстрований виконавець

Квартира

Ні

Внестіь номер Офісу або квартири, де зареєстрований виконавець

Керівник (виконавець)

Прізвище*

Так

Внесіть прізвище керівника виконавця

Ім’я*

Так

Внесіть ім’я керівника виконавця

По-батькові

Ні

Внесіть по-батькові керівника виконавця


Під час створення договору Користувач повинен внести/завантажити специфікацію до створюваного договору в розрізі товарів, робіт та послуг із зазначенням одиниці виміру, кількості та ціни за одиницю.

Опис полів форми для додавання специфікації:

Найменування

Обов’язковість

Опис

Найменування товару/роботи/послуги*

так

Внесіть назву товару/роботи/послуги

ДК 016:2010

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 016:2010

ДК 021:2015

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 021:2015

Одиниця виміру*

так

Вкажіть код одиниці виміру товару/роботи/послуги за ДК 011-96

Кількість*

так

Внесіть кількість товару/роботи/послуги

Ціна за одиницю*

так

Внесіть вартість товару/роботи/послуги

Після заповнення всіх обов’язкових полів треба натиснути на кнопку ЗБЕРЕГТИ, відбудеться перехід на сторінку відображення створених договорів згідно звітного періоду до якого відноситься створений договір.

Збережений договір можна: редагувати підписати видалити.

Підписаний договір можна: редагуватипідписати . При цьому попередньо підписаний договір зберігається як попередня версія до відредагованого договору.  • No labels