Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Зайдіть на сторінку договорів та оберіть договір, до якого потрібно створити Додаткову угоду. Відбудеться перехід на сторінку відповідного договору, де потрібно натиснути на кнопку +ДОДАТОК.

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку створення додаткової угоди до договору.

Опис полів форми для створення додаткової угоди до договору показано в таблиці.

Найменування

Обов'язковість

Опис

Додаток №*

Так

Внесіть номер додаткової угоди

Від*

Так

Вкажіть дату додаткової угоди

Підстава*

Так

Виберіть з випадаючого списку підставу зміни додаткової угоди: Зміна предмету; Зміна строку; Зміна ціни або Інше

Деталізація іншої підстави*ТакЯкщо Підстава інше, внесіть деталізацію іншої підстави

Строк дії додаткової угоди «з»*

Так

Виберіть дату початку строку дії додаткової угоди

Строк дії додаткової угоди «по»*

Так

Виберіть дату закінчення строку дії додаткової угоди, якщо строк дії додаткової угоди безстроковий поставити галочку в клітинці «безстроковий»

Предмет додаткової угоди*

Так

Опишіть предмет додаткової угоди (заповнюється системою автоматично з можливістю редагувати)

ДК 021(CPV-код)*

Так

Внесіть товари, роботи або послуги за єдиним закупівельним словником (заповнюється системою автоматично з можливістю редагувати)

Вартість додаткової угоди*

Так

Внесіть вартість додаткової угоди, якщо вартість з ПДВ, внести вартість в т.ч. ПДВ

Валюта додаткової угоди*

Так

Виберіть з випадаючого списку валюту додаткової угоди, якщо валюта не гривня, внесіть вартість додаткової угоди в еквіваленті гривні

Вплив на основний договір

Сума додаткової угоди*

Так

Виберіть з випадаючого списку один із варіантів впливу: Збільшує суму договору; Зменшує суму договору або Не змінює суму договору

Скоригована вартість основного договору*

Так

Внесіть скориговану вартість додаткової угоди, якщо скоригована вартість з ПДВ, внести скориговану вартість в т.ч. ПДВ

*Заповнюється у випадку змін та/або доповнення зазначених параметрів внаслідок укладання додаткової угоди

За потреби, для редагування інформації контрагента натисніть на кнопку редагування (сірий олівець)

УВАГА! Для коректного створення додаткової угоди потрібно внести хоча б одного контрагента!

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку інформації контрагента.

Опис полів форми інформації про контрагента:

Найменування

Обов'язковість

Опис

Ідентифікатор

ЄДРПОУ*

Так

Внесіть код ЄДРПОУ або ІНН виконавця

Якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - внесіть 00000000.

Якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІНН - внесіть 0000000000.

Тип*

Так

Виберіть з випадаючого списку тип контрагента

Виконавець

Найменування*ТакВнесіть найменування виконавця

Місцезнаходження

Країна*

Так

Виберіть з випадаючого списку країну

Область*

Так

Виберіть з випадаючого списку область, де зареєстрований виконавець

Район

Ні

Внесіть назву району, де зареєстрований виконавець

Населений пункт*

Так

Внесіть назву населеного пункту, де зареєстрований виконавець

Район міста

Ні

Внесіть назву району міста, де зареєстрований виконавець

Вулиця*

Так

Внесіть назву вулиці де зареєстрований виконавець

Будинок*

Так

Внесіть номер будинку, де зареєстрований виконавець

Корпус

Ні

Внесіть номер корпусу, де зареєстрований виконавець

Квартира

Ні

Внестіь номер Офісу або квартири, де зареєстрований виконавець

Керівник (виконавець)

Прізвище*

Так

Внесіть прізвище керівника виконавця

Ім’я*

Так

Внесіть ім’я керівника виконавця

По-батькові

Ні

Внесіть по-батькові керівника виконавця

Внесення специфікації про найменування товару/роботи/послуги, одиниць виміру, кількості, ціни за одиницю здійснюється на формі додаткової угоди вручну або через csv-файл.

Можливо ввести інформацію вручну з допомогою кнопки ДОДАТИ.

Також є можливість скопіювати специфікацію з батьківського договору, треба натиснути кнопку КОПІЯ.

Опис полів форми для додавання специфікації:

Найменування

Обов’язковість

Опис

Найменування товару/роботи/послуги*

так

Внесіть назву товару/роботи/послуги

ДК 016:2010

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 016:2010

ДК 021:2015

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 021:2015

Одиниця виміру*

так

Вкажіть код одиниці виміру товару/роботи/послуги за ДК 011-96

Кількість*

так

Внесіть кількість товару/роботи/послуги

Ціна за одиницю*

так

Внесіть вартість товару/роботи/послуги

Збережену додаткову угоду можна: редагуватипідписативидалити.

Підписану додаткову угоду можна: редагувати , підписати. При цьому попередньо підписана додаткова угода зберігається як попередня версія до відредагованої додаткової угоди.  

  • No labels