Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Зайдіть на сторінку договорів та натисніть на поле номер Договору, до якого потрібно створити Акт:

Відбудеться перехід на сторінку відповідного договору, де потрібно натиснути на кнопку +АКТ:

Відбувається автоматичний перехід на сторінку створення Акту до договору.

Опис полів форми для створення Акту  до договору показано в таблиці.

Найменування

Обов'язковість

Опис

Акт №*

Так

Внесіть номер акту/накладної

Від*

Так

Вкажіть дату акту/накладної

Вартість послуг*

Так

Внесіть суму акту/накладної, якщо вартість з ПДВ, внести вартість в т.ч. ПДВ

Валюта*

Так

Виберіть з випадаючого списку валюту акту/накладної, якщо валюта не гривня, внесіть вартість акту/накладної в еквіваленті гривні

*Заповнюється у випадку змін та/або доповнення зазначених параметрів.

За потреби, для редагування інформації контрагента натисніть на кнопку редагування (сірий олівець)

УВАГА! Для коректного створення додаткової угоди потрібно внести хоча б одного контрагента!

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку інформації контрагента.

Опис полів форми інформації про контрагента:

Найменування

Обов'язковість

Опис

Ідентифікатор

ЄДРПОУ*

Так

Внесіть код ЄДРПОУ або ІНН виконавця

Якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - внесіть 00000000.

Якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІНН - внесіть 0000000000.

Тип*

Так

Виберіть з випадаючого списку тип контрагента

Виконавець

Найменування*ТакВнесіть найменування виконавця

Місцезнаходження

Країна*

Так

Виберіть з випадаючого списку країну

Область*

Так

Виберіть з випадаючого списку область, де зареєстрований виконавець

Район

Ні

Внесіть назву району, де зареєстрований виконавець

Населений пункт*

Так

Внесіть назву населеного пункту, де зареєстрований виконавець

Район міста

Ні

Внесіть назву району міста, де зареєстрований виконавець

Вулиця*

Так

Внесіть назву вулиці де зареєстрований виконавець

Будинок*

Так

Внесіть номер будинку, де зареєстрований виконавець

Корпус

Ні

Внесіть номер корпусу, де зареєстрований виконавець

Квартира

Ні

Внестіь номер Офісу або квартири, де зареєстрований виконавець

Керівник (виконавець)

Прізвище*

Так

Внесіть прізвище керівника виконавця

Ім’я*

Так

Внесіть ім’я керівника виконавця

По-батькові

Ні

Внесіть по-батькові керівника виконавця

Внесення специфікації про найменування товару/роботи послуги, одиниць виміру, кількості, ціни за одиницю здійснюється на формі акту вручну або через csv-файл.

Можливо ввести інформацію вручну з допомогою кнопки ДОДАТИ.

Також є можливість скопіювати специфікацію з батьківського договору. Для цього натисніть кнопку КОПІЯ.

Опис полів форми для додавання специфікації:

Найменування

Обов’язковість

Опис

Найменування товару/роботи/послуги*

так

Внесіть назву товару/роботи/послуги

ДК 016:2010

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 016:2010

ДК 021:2015

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 021:2015

Одиниця виміру*

так

Вкажіть код одиниці виміру товару/роботи/послуги за ДК 011-96

Кількість*

так

Внесіть кількість товару/роботи/послуги

Ціна за одиницю*

так

Внесіть вартість товару/роботи/послуги

Збережений акт можна: редагуватипідписативидалити.

Підписаний акт до договору можна: редагуватипідписати. При цьому попередньо підписаний акт до договору зберігається як попередня версія до відредагованого акту.  • No labels