Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Зайдіть на сторінку договорів та оберіть договір, до якого потрібно додати штраф. Відбудеться перехід на сторінку відповідного договору, де потрібно натиснути на кнопку +ШТРАФ.

Відбувається автоматичний перехід на сторінку створення Штрафної санкції до договору.

Опис полів форми для створення Штрафів до договору показано в таблиці.

Найменування

Обов'язковість

Опис

Штраф №*

Так

Внесіть номер штрафної санкції

Від*

 Так

Внесіть дату штрафної санкції

Сума*

Так

Внесіть суму штрафної санкції

Валюта*

Так

Виберіть з випадаючого списку валюту штрафної санкції, якщо валюта не гривня, внесіть вартість штрафної санкції в еквіваленті гривні

За потреби, для редагування інформації контрагента натисніть на кнопку редагування (сірий олівець)

УВАГА! Для коректного створення штрафної санкції потрібно внести хоча б одного контрагента!

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку інформації контрагента.

Опис полів форми інформації про контрагента:

Найменування

Обов'язковість

Опис

Ідентифікатор

ЄДРПОУ*

Так

Внесіть код ЄДРПОУ або ІНН виконавця

Якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - внесіть 00000000.

Якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІНН - внесіть 0000000000.

Тип*

Так

Виберіть з випадаючого списку тип контрагента

Виконавець

Найменування*ТакВнесіть найменування виконавця

Місцезнаходження

Країна*

Так

Виберіть з випадаючого списку країну

Область*

Так

Виберіть з випадаючого списку область, де зареєстрований виконавець

Район

Ні

Внесіть назву району, де зареєстрований виконавець

Населений пункт*

Так

Внесіть назву населеного пункту, де зареєстрований виконавець

Район міста

Ні

Внесіть назву району міста, де зареєстрований виконавець

Вулиця*

Так

Внесіть назву вулиці де зареєстрований виконавець

Будинок*

Так

Внесіть номер будинку, де зареєстрований виконавець

Корпус

Ні

Внесіть номер корпусу, де зареєстрований виконавець

Квартира

Ні

Внестіь номер Офісу або квартири, де зареєстрований виконавець

Керівник (виконавець)

Прізвище*

Так

Внесіть прізвище керівника виконавця

Ім’я*

Так

Внесіть ім’я керівника виконавця

По-батькові

Ні

Внесіть по-батькові керівника виконавця


Після заповнення всіх обов’язкових полів треба натиснути на кнопку ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ, відбудеться перехід на сторінку відображення створених штрафних санкцій до договору.

Збережену штрафну санкцію можна: редагуватипідписативидалити.

Підписану штрафну санкцію до договору можна: редагуватипідписати. При цьому попередньо підписану штрафну санкцію до договору зберігається як попередня версія до відредагованої штрафної санкції.  

  • No labels