Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Зайдіть на сторінку договорів та натисніть на поле номер Договору, до якого потрібно створити Штраф:

Відбудеться перехід на сторінку відповідного договору, де потрібно натиснути на кнопку +ШТРАФ:

Відбувається автоматичний перехід на сторінку створення Штрафної санкції до договору.

Опис полів форми для створення Штрафів до договору показано в таблиці.

Найменування

Обов'язковість

Опис

Штраф №*

Так

Внесіть номер штрафної санкції

Від*

 Так

Внесіть дату штрафної санкції

Сума*

Так

Внесіть суму штрафної санкції

Валюта*

Так

Виберіть з випадаючого списку валюту штрафної санкції, якщо валюта не гривня, внесіть вартість штрафної санкції в еквіваленті гривні

За потреби, для редагування інформації контрагента натисніть на кнопку редагування (сірий олівець)

УВАГА! Для коректного створення штрафної санкції потрібно внести хоча б одного контрагента!

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку інформації контрагента.

Опис полів форми інформації про контрагента:

Найменування

Обов'язковість

Опис

Ідентифікатор

ЄДРПОУ*

Так

Внесіть код ЄДРПОУ або ІНН виконавця

Якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - внесіть 00000000.

Якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІНН - внесіть 0000000000.

Тип*

Так

Виберіть з випадаючого списку тип контрагента

Виконавець

Найменування*ТакВнесіть найменування виконавця

Місцезнаходження

Країна*

Так

Виберіть з випадаючого списку країну

Область*

Так

Виберіть з випадаючого списку область, де зареєстрований виконавець

Район

Ні

Внесіть назву району, де зареєстрований виконавець

Населений пункт*

Так

Внесіть назву населеного пункту, де зареєстрований виконавець

Район міста

Ні

Внесіть назву району міста, де зареєстрований виконавець

Вулиця*

Так

Внесіть назву вулиці де зареєстрований виконавець

Будинок*

Так

Внесіть номер будинку, де зареєстрований виконавець

Корпус

Ні

Внесіть номер корпусу, де зареєстрований виконавець

Квартира

Ні

Внестіь номер Офісу або квартири, де зареєстрований виконавець

Керівник (виконавець)

Прізвище*

Так

Внесіть прізвище керівника виконавця

Ім’я*

Так

Внесіть ім’я керівника виконавця

По-батькові

Ні

Внесіть по-батькові керівника виконавця


Після заповнення всіх обов’язкових полів треба натиснути на кнопку ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ, відбудеться перехід на сторінку відображення створених штрафних санкцій до договору.

Збережену штрафну санкцію можна: редагуватипідписативидалити.

Підписану штрафну санкцію до договору можна: редагуватипідписати. При цьому попередньо підписану штрафну санкцію до договору зберігається як попередня версія до відредагованої штрафної санкції.

  • No labels