Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Даний звіт реалізовано на виконання п.2 ч.1 ст.3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» (далі – Закон). Відповідно, у разі використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності, оприлюдненню підлягає обсяг платежів за договорами за звітний період - у розрізі товарів, робіт і послуг.

Інформація зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.3 Закону під підприємствами розуміється, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхні дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств.

Внесення звіту вручну (заповнення полів з клавіатури)

Внесення звіту здійснюється на Порталі в СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ користувача в розділі ЗВІТИ.

Зайдіть в розділ ЗВІТИ в СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ Порталу:

Оберіть період звітності та натисніть кнопку +ЗВІТ

 

Оберіть відповідний тип звіту Обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг (ДП/КП)”:

В шапці звіту заповніть поле «КВЕД» (основний) відповідно до чинного Класифікатора видів економічної діяльності (Наприклад: 35.30): 

Решта полів заповнені автоматично відповідно до інформації, що введена в розділі ПРОФІЛЬ у СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ Порталу.

Поле звіту складається з трьох розділів:

І. ТОВАРИ

ІІ. РОБОТИ

ІІІ. ПОСЛУГИ

Всі поля є обов’язковими для заповнення!

Рядок Усього за розділом І (ТОВАРИ), Усього за розділом ІІ (РОБОТИ), Усього за розділом ІІІ (ПОСЛУГИ) та “Разом (розділ І+розділ ІІ+розділ ІІІ” не заповнюються, а є сумою по полю Обсяг платежів, грн. для кожного розділу автоматично.

Для видалення зайвого (пустого) рядка скористайтеся кнопкою .

Для додавання нового рядка скористайтеся кнопкою .

Після внесення всіх даних звіту натисніть кнопку .

Збережений звіт можна: підписати , редагувати , видалити  .

Підписаний звіт можна: редагувати  При цьому ведеться протокол змін внесених у підписаний звіт.

Завантаження звіту через csv-файл

Завантаження звіту здійснюється на Порталі в СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ користувача в розділі ЗВІТИ.

Зайдіть в розділ ЗВІТИ в СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ Порталу:

Оберіть період звітності та натисніть кнопку +ЗВІТ

Оберіть відповідний тип звіту “Обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг (ДП/КП)”:

Натисніть кнопку +ЗАВАНТАЖИТИ ЗВІТ

Вивантажте на ваш ПК шаблон csv-файлу, який потрібно заповнити відповідною інформацією і завантажити на Портал:

Заповніть csv-файл відповідною інформацією (сірим відмічені комірки, що не підлягають редагуванню, лише додайте потрібну кількість рядків до відповідного розділу):

Після внесення даних, збережіть csv-файл, здійснивши наступні кроки:

меню Файл - > Зберегти як - > Тип файлу «CSV (Текст, розділений комами)» - > Зберегти

Збережений файл, з внесеними даними завантажте на Портал:

Щоб проглянути результат завантаження звіту, скористайтеся посиланням вгорі 

Завантажений звіт можна: підписати , редагувати , видалити .

Підписаний звіт можна: редагувати  При цьому ведеться протокол змін внесених у підписаний звіт.

Опис полів звіту:

№ п/п

Найменування

Обов'яз-ть

Формат даних

Опис

1

Договір №

Так

Текстове (до 30 символів)

Вноситься № заключеного у звітному періоді договору на постачання товару, роботи чи послуги, або договору, який був укладений у попередній звітний період, дію якого пролонговано, або за ним наступили терміни платежу у даному звітному періоді

2

від

Так

Дата у форматі ДД.ММ.РРРР

Вноситься дата договору

3

ЄДРПОУ контрагента*

Так

Числове (від 6 до 12 символів)

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової карти платника податків фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця (за згодою)

4

Назва контрагента

Так

Текстове (до 120 символів)

Назва юридичної особи відповідно до реєстраційних даних або прізвище, ім’я по-батькові фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця

5

Предмет договору

Так

Текстове (до 256 символів)

Вноситься текстове формулювання предмету договору

6

Код CPV (розділ)**

Так

Вибір з випадаючого списку

Вказується код CPV довідника, що відповідає предмету договору (за наявності***)

7

Обсяг платежів, грн.

Так

Числове, два знаки після крапки

Вноситься сума по всіх платежах, що були здійснені за звітний період (рік) по даному договору

* - у випадку укладання багатостороннього договору вноситься ЄДРПОУ контрагента-одержувача платежу; у випадку укладання валютного договору сума платежу вноситься в гривнях.

**До Розділу І (ТОВАРИ)

входять ПЛАТЕЖІ за ДОГОВОРАМИ,

де ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ відповідає розділам Єдиного закупівельного словника CPV:2008

03000000-1 - Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція

09000000-3 - Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії

14000000-1 - Гірнича продукція, неблагородні метали та супутня продукція

15000000-8 - Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція

16000000-5 - Сільськогосподарська техніка

18000000-9 - Одяг, взуття, сумки та аксесуари

19000000-6 - Шкіряні та текстильні, пластмасові та гумові матеріали

22000000-0 - Друкована та супутня продукція

24000000-4 - Хімічна продукція

30000000-9 - Офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення

31000000-6 - Електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали; освітлювальне устаткування

32000000-3 - Радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та супутня апаратура й обладнання

33000000-0 - Медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни

34000000-7 - Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього

35000000-4 - Охоронне, протипожежне, поліцейське та оборонне обладнання

37000000-8 - Музичні інструменти, спортивні товари, ігри, іграшки, ремісничі, художні матеріали та приладдя

38000000-5 - Лабораторне, оптичне та високоточне обладнання (крім лінз)

39000000-2 - Меблі (у тому числі офісні меблі), меблево-декоративні вироби, побутова техніка (крім освітлювального обладнання) та засоби для чищення

41000000-9 - Зібрана дощова та очищена вода

42000000-6 - Промислова техніка

43000000-3 - Гірничодобувне та будівельне обладнання

44000000-0 - Конструкції та конструкційні матеріали; допоміжна будівельна продукція (крім електроапаратури)

48000000-8 - Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи

До Розділу ІІ (РОБОТИ)

входять ПЛАТЕЖІ за ДОГОВОРАМИ,

де ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ відповідає розділам Єдиного закупівельного словника CPV 2008:

45000000-7 - Будівельні роботи

До Розділу ІІІ (ПОСЛУГИ)

входять ПЛАТЕЖІ за ДОГОВОРАМИ,

де ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ відповідає розділам Єдиного закупівельного словника CPV:2008:

50000000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування

51000000-9 - Послуги зі встановлення (крім програмного забезпечення)

55000000-0 - Готельні, ресторанні послуги та послуги з роздрібної торгівлі

60000000-8 - Транспортні послуги (крім транспортування відходів)

63000000-9 - Додаткові та допоміжні транспортні послуги; послуги туристичних агентств

64000000-6 - Поштові та телекомунікаційні послуги

65000000-3 - Комунальні послуги

66000000-0 - Фінансові та страхові послуги

70000000-1 - Послуги у сфері нерухомості

71000000-8 - Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги

72000000-5 - Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки

73000000-2 - Послуги у сфері НДДКР та пов’язані консультаційні послуги

75000000-6 - Адміністративні, оборонні послуги та послуги у сфері соціального захисту

76000000-3 - Послуги, пов’язані з нафтогазовою промисловістю

77000000-0 - Послуги у сфері сільського господарства, лісівництва, рослинництва, водного господарства та бджільництва

79000000-4 - Ділові послуги: юридичні, маркетингові, консультаційні, кадрові, поліграфічні та охоронні

80000000-4 - Послуги у сфері освіти та навчання

85000000-9 - Послуги у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги

90000000-7 - Послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та охорони довкілля

92000000-1 - Послуги у сфері відпочинку, культури та спорту

98000000-3 - Інші громадські, соціальні та особисті послуги

*** Для звітів за 2015 та 2016 роки код CPV довідника, що відповідає предмету договору вказується за наявності. Для звіту за 2017 рік визначення предмету договору за CPV – кодом є обов’язковим.

Приклад заповненого звіту:

Зверніть увагу на типові зауваження під час заповнення полів:

1. Поле "Договір №" - максимальна кількість знаків 30.

2. Поле "ЄДРПОУ контрагента":

2.1. мінімальна кількість знаків 6, максимальна - 12;

2.2. якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - вносите NNNNNN;

2.3. якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІНН - вносите XXXXXXXXXX.

3. Поле "Назва контрагента" - максимальна кількість знаків 120.

4. Поле "Предмет договору" - максимальна кількість знаків 256.

5. Поле "Код CPV (розділ)":

5.1. при внесенні на Портал вручну - оберіть з випадаючого списку;

5.2. при завантаженні через csv-файл - чітко по інструкції внесіть потрібні дані:

5.2.1. без додаткових пробілів,

5.2.2. без лапок,

5.2.3. чітко дотримуйтесь кількості знаків для кожного коду,

5.2.4. чітко дотримуйтесь відповідності коду до розділу Звіту;

5.3. якщо не можливо визначити розділ CPV коду:

5.3.1. при внесенні на Портал вручну - обираєте з випадаючого списку останню позицію (прочерк),

5.3.2. при завантаженні через csv-файл - проставляєте у відповідному полі один прочерк (без пробілів, без лапок).

6. Поле "Обсяг платежів, грн."

6.1. поле не може бути нульовим;

6.2. формат даних числовий, два знаки після крапки;

6.3. для валютних договорів визначаєте еквівалент у гривні (фактичний платіж з урахуванням курсових різниць);

6.4. при завантаженні через csv-файл - суму за розділами визначаєте і проставляєте самостійно.

7. Всі поля Звіту повинні бути заповнені (якщо не заповнене хоча б одне поле Портал видає помилку "Заповніть всі поля")

8. Некоректне відображення Звіту може бути спричинене (зсув рядків, колонок):

8.1. при внесенні на Портал вручну - через безперервне натискання на кнопку ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ (для коректного збереження натисніть на кнопку ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ один раз і дайте можливість Порталу перезавантажитись і відповідно зберегти внесені зміни);

8.2. при завантаженні через csv-файл - через недотримання обмежень на кількість знаків (перевищення кількості знаків у будь-якому полі призводить до втрати цієї комірки при завантаженні і відповідно зсуву колонки).

9. Поле "КВЕД" в шапці Звіту - обов'язкове до заповнення.

10. Якщо відсутні договори до певного розділу Звіту:

10.1. при внесенні на Портал вручну - видаліть зайві рядки

10.2. при завантаженні через csv-файл - видаліть з файлу зайві рядки включно з назвою розділу та загальною сумою за таким розділом.  

  • No labels