Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для перегляду параметрів API перейдіть за посиланням:

http://api.spending.gov.ua/api/swagger-ui.html

Список методів API:Повертає дату останнього завантаження даних до БД API

    

REQUEST URL: http://api.spending.gov.ua/api/rest/1.0/lastload

Method: GET

Content type: application/json


Перевірка доступності API
API REQUEST

URL: http://api.spending.gov.ua/api/rest/1.0/ping

Method: GET

Content type: application/json

Request params:


Повертає дані по транзакціях

Повертає масив даних транзакцій по використанню коштів з єдиного казначейського кореспондентського рахунку

API REQUEST

URL: http://api.spending.gov.ua/api/rest/1.0/transactions

Method: POST

Content type: application/json

Request params:

TransactionsRequest 
{
payers_edrpous (Array[string]optional): Код платника,

recipt_edrpous (Array[string]optional): Код отримувача,

startdate (stringoptional): Дата з, (Формат ДД-ММ-РРРР)

enddate (stringoptional): Дата по, (Формат ДД-ММ-РРРР)

regions (Array[integer]optional): Регіон

}

API RESPONSE

TransactionResponse

{
response (TransactionsInnerResponseoptional)

}
TransactionsInnerResponse

{
errors (Array[Error]optional),
request (TransactionsRequestoptional),
transactions (Array[Transaction]optional)

}
Error

{

error (stringoptional)

}

Transaction

{

id (integeroptional): Унікальний ідентифікатор,

doc_number (stringoptional): Номер розрахункового документа,

doc_date (stringoptional): Дата складання, (Формат ДД-ММ-РРРР)

doc_v_date (stringoptional): Дата валютування, (Формат ДД-ММ-РРРР)

trans_date (stringoptional): Дата оплати, (Формат ДД-ММ-РРРР)

amount (stringoptional): Сума,

payer_edrpou (stringoptional): Код платника,

payer_name (stringoptional): Найменування платника,

payer_account (stringoptional): Рахунок платника,

payer_mfo (stringoptional): Код банку платника,

payer_bank (stringoptional): Найменування банку платника,

recipt_edrpou (stringoptional): Код отримувача,

recipt_name (stringoptional): Найменування отримувача,

recipt_account (stringoptional): Рахунок отримувача,

recipt_bank (stringoptional): Найменування банку отримувача,

recipt_mfo (stringoptional): Код банку отримувача,

payment_details (stringoptional): Призначення платежу,

doc_add_attr (stringoptional): Додатковий реквізит,

region_id (integeroptional): Регіон

}

ПРИКЛАД

API REQUEST (Request params):API RESPONSE

{

"payers_edrpous":["39883094","09334702"],
"recipt_edrpous":["09334702","39883094"],

"startdate" : "30-09-2015",
"enddate" : "30-10-2015" ,

"regions":[1,2,3,5]
}

{

"response": {

"errors": [],

"transactions": [

{

"id": 5081729,

"doc_number": "81 ",

"doc_date": "29-10-2015",

"doc_v_date": "30-10-2015",

"trans_date": "30-10-2015",

"amount": "674.98",

"payer_edrpou": "39883094",

"payer_name": "Слов'янська ОДПІ ГУ ДФС у Донецьк. об",

"payer_account": "35215059091200",

"payer_mfo": "834016",

"payer_bank": "ГУ ДКСУ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ",

"recipt_edrpou": "39883094",

"recipt_name": "Слов'янська ОДПI ГУ ДФС у Дон обл",

"recipt_account": "37195201010522",

"recipt_mfo": "834016",

"recipt_bank": "ГУ ДКСУ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ",

"payment_details": "*;101;39883094;КПКВК 3301010 КЕКВ 2111-674,98 ЄДРПОУ 38660601Утримання єдиного внеску 2% iз з/ти за жовтень 2015р., пер.повнiстю,термiн сплати 30.10.2015р.;;;",

"doc_add_attr": null,

"region_id": 5

},

{... },

...


200 OK — успішний запит. Якщо клієнтом були запитані будь-які дані, то вони знаходяться в заголовку і / або тексті повідомлення. З'явився в HTTP / 1.0.

201 Created — в результаті успішного виконання запиту був створений новий ресурс. Детальніше тут.

401 Unauthorized — для доступу до запитуваного ресурсу потрібно аутентифікація. Детальніше тут.

403 Forbidden — сервер зрозумів запит, але він відмовляється його виконувати через обмеження в доступі для клієнта до зазначеного ресурсу. Детальніше тут.

404 Not Found —найпоширеніша помилка при користуванні Інтернетом, основна причина - помилка в написанні адреси Web-сторінки. Детальніше тут.
  • No labels