Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

Для реєстрації підприємства треба перейти за посиланням http://spending.gov.ua/. На головній сторінці сайту натиснути кнопку СЛУЖБОВИЙ ВХІД.

На завантаженій сторінці натиснути кнопку РЕЄСТРАЦІЯ.

Відбувається перехід на сторінку профілю організації:

Опис полів форми для реєстрації кабінету користувача показано в таблиці.

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1

Категорія суб’єкта

Так

Список категорій суб’єктів з можливістю вибору від одного до трьох пунктів зі списку

2Код ЄДРПОУТакКод ЄДРПОУ підприємства

3

Найменування повне

Так

Повне найменування підприємства

4

Найменування скорочене

Так

Скорочене найменування підприємства

5

Код за КОПФГ

Так

Код за КОПФГ

6Організаційно-правова форма господарюванняТакОрганізаційно-правова форма господарювання
7Код за КОАТУУТакКод за КОАТУУ

8

Блок Місцезнаходження

8.1

Країна

Так

Вибір країни з довідника країн

8.2

Область

Так

Заповнити область, де зареєстроване підприємство

8.3

Район

Так

Заповнити район, де зареєстроване підприємство

8.4

Населений пункт

Так

Заповнити населений пункт, де зареєстроване підприємство

8.5

Район міста

Ні

Заповнити район міста, де зареєстроване підприємство

8.6

Вулиця

Так

Заповнити вулицю, де зареєстроване підприємство

8.7

Будинок

Так

Заповнити будинок, де зареєстроване підприємство

8.8

Корпус

Ні

Заповнити корпус, де зареєстроване підприємство

8.9

Офіс/квартира

Ні

Заповнити офіс/квартиру, де зареєстроване підприємство

9

Блок Керівник

9.1

Прізвище

Так

Прізвище керівника

9.2

Ім’я

Так

Ім’я керівника

9.3

По-батькові

Так

По-батькові керівника

10

Електронна адреса

Так

Електронна адреса підприємства (e-mail)

11

Контактний телефон

Так

Контактний телефон підприємства (формат+380ХХХХХХХХХ)

12Блок Відомості щодо головного розпорядника чи органу управління майном (для підприємств)
12.1Код ЄДРПОУТакКод ЄДРПОУ підприємства
12.2Найменування повнеТакПовне найменування підприємства
12.3Найменування скороченеТакСкорочене найменування підприємства
12.4Код за КОАТУУТакКод за КОАТУУ
13Блок Місцезнаходження
13.1КраїнаТакВибір країни з довідника країн
13.2ОбластьТакЗаповнити область, де зареєстроване підприємство
13.3РайонНіЗаповнити район, де зареєстроване підприємство
13.4Населений пунктТакЗаповнити населений пункт, де зареєстроване підприємство
13.5Район містаНіЗаповнити район міста, де зареєстроване підприємство
13.6ВулицяТакЗаповнити вулицю, де зареєстроване підприємство
13.7БудинокТакЗаповнити будинок, де зареєстроване підприємство
13.8КорпусНіЗаповнити корпус, де зареєстроване підприємство
13.9Офіс/квартираНіЗаповнити офіс/квартиру, де зареєстроване підприємство
14Блок Керівник
14.1ПрізвищеТакПрізвище керівника
14.2Ім'яТакІм’я керівника
14.3По батьковіТакПо-батькові керівника

15

Пароль (тільки символи латиниці та цифри)

Так

Не менше 8 символів. Допустимі значення: букви латинського алфавіту, цифри

16

Підтвердження пароля

Так

Повторити пароль ведений в попередньому полі

Дані будуть підписані за допомогою файла з особистим ключем

17

Центр сертифікації

Так

Вибір АЦСК ключа з довідника центрів сертифікації

18

Особистий ключ

Так

Завантаження особистого ключа

19

Пароль захисту ключа

Так

Пароль до ключа

Дані будуть підписані за допомогою апаратного носія особистого ключа
20Центр сертифікаціїТакВибір АЦСК ключа з довідника центрів сертифікації
21Тип носіяТакВибір типу носія
22Назва носіяТакАвтоматичне заповнення
23Пароль захисту ключаТакПароль до ключа

Завершення реєстрації кабінету користувачем здійснюється за допомогою натискання кнопки ПІДПИСАТИ.

Якщо реєстрація пройшла успішно відбудеться автоматичний перехід на сторінку вводу логіна і пароля з повідомленням про успішну реєстрацію.

На завантаженій сторінці ввести логін - код ЄДРПОУ організації і пароль (вказаний при реєстрації організації) і натиснути кнопку ВІДПРАВИТИ.

Відбудеться перехід на сторінку службового кабінету в якому доступна інформація про організацію введена раніше і можливість перейти на сторінку формування договорів та звітів.

Для виходу з кабінету треба вибрати пункт меню ВИХІД.


    • No labels