Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 61 Next »

Для створення чи перегляду договору потрібно на сторінці службового кабінету вибрати пункт меню «ДОГОВОРИ»:

Відбудеться перехід на сторінку договорів організації:

Для створення нового договору потрібно натиснути на кнопку +ДОГОВІР:

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку створення договору.

Опис полів форми для створення договору показано в Таблиці:

Найменування

Обов'язковість

Опис

Договір №*

Так

Внесіть номер договору

від*

Так

Внесіть дату договору

Предмет договору*

Так

Опишіть предмет договору

ДК 021(cpv-код)*

Так

Внесіть товари, роботи або послуги за єдиним закупівельним словником

Строк дії з*

Так

Вкажіть початок дії договору

Строк дії по*

Так

Вкажіть закінчення дії договору, якщо строк дії договору безстроковий поставити галочку в клітинці «безстроковий»

Вартість договору*

Так

Внесіть вартість договору, якщо вартість з ПДВ, внести вартість в т.ч. ПДВ

Валюта

Так

Виберіть з випадаючого списку валюту договору, якщо валюта не гривня, внесіть вартість договору в еквіваленті гривні

Тендерна процедура закупівлі*

 Так

Поставте галочку «Так» або «Ні»

Обґрунтування

Обов’язкове, якщо в тендерній процедурі закупівлі поставлено галочку «Ні»

Вкажіть обґрунтування відсутності процедури закупівлі з посиланням на закон

Далі Користувач повинен внести контрагента до створюваного договору, для цього потрібно вибрати контрагента з довідника контрагентів:

УВАГА! Для коректного створення договору потрібно внести хоча б одного контрагента!

Якщо, потрібного контрагента немає в "Довіднику контрагентів", треба натиснути кнопку "Додати контрагента":


Відбудеться автоматичний перехід на сторінку інформація контрагента:

Опис полів форми інформації про контрагента:

Найменування

Обов'язковість

Опис

Ідентифікатор

ЄДРПОУ*

Так

Внесіть код ЄДРПОУ або ІНН виконавця

Якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - внесіть 00000000.

Якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІНН - внесіть 0000000000.

Тип*

Так

Виберіть з випадаючого списку тип контрагента

Виконавець

Найменування*ТакВнесіть найменування виконавця

Місцезнаходження

Країна*

Так

Виберіть з випадаючого списку країну

Область*

Так

Виберіть з випадаючого списку область, де зареєстрований виконавець

Район

Ні

Внесіть назву району, де зареєстрований виконавець

Населений пункт*

Так

Внесіть назву населеного пункту, де зареєстрований виконавець

Район міста

Ні

Внесіть назву району міста, де зареєстрований виконавець

Вулиця*

Так

Внесіть назву вулиці де зареєстрований виконавець

Будинок*

Так

Внесіть номер будинку, де зареєстрований виконавець

Корпус

Ні

Внесіть номер корпусу, де зареєстрований виконавець

Квартира

Ні

Внестіь номер Офісу або квартири, де зареєстрований виконавець

Керівник (виконавець)

Прізвище*

Так

Внесіть прізвище керівника виконавця

Ім’я*

Так

Внесіть ім’я керівника виконавця

По-батькові

Ні

Внесіть по-батькові керівника виконавця


Під час створення договору Користувач повинен внести/завантажити специфікацію до створюваного договору в розрізі товарів, робіт та послуг із зазначенням одиниці виміру, кількості та ціни за одиницю.

Опис полів форми для додавання специфікації:

Найменування

Обов’язковість

Опис

Найменування товару/роботи/послуги*

так

Внесіть назву товару/роботи/послуги

ДК 016:2010

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 016:2010

ДК 021:2015

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 021:2015

Одиниця виміру*

так

Вкажіть код одиниці виміру товару/роботи/послуги за ДК 011-96

Кількість*

так

Внесіть кількість товару/роботи/послуги

Ціна за одиницю*

так

Внесіть вартість товару/роботи/послуги

Після заповнення всіх обов’язкових полів треба натиснути на кнопку ЗБЕРЕГТИ, відбудеться перехід на сторінку відображення створених договорів згідно звітного періоду до якого відноситься створений договір.

Збережений договір можна: редагувати підписати видалити.

Підписаний договір можна: редагуватипідписати . При цьому попередньо підписаний договір зберігається як попередня версія до відредагованого договору.


  

  • No labels