Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Для перегляду параметрів API перейдіть за посиланням:

http://api.spending.gov.ua/api/swagger-ui.html

У випадаючому списку оберіть версію 2.0:


Для перегляду сервісу оприлюднених документів, натисніть на розділ "Disposers Сервіс отримання підписаних документів":


Повертає дані по договорах:


Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/disposers/contracts

Method: GET

Response Content type: application/json


Request parameters:API Response:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-договору
{
   "id": 1250069943,
   "edrpou": "02005639",
   "documentNumber": "5 заг Н/У-3/2240",
   "documentDate": "2018-05-22",
   "signDate": "2018-06-13",
   "signature": {
    "caAddress": "acskidd.gov.ua"
   },
   "amount": 59999.4,
   "currency": "UAH",
   "currencyAmountUAH": 0,
   "contractors": [
    {
     "identifier": "37715319",
     "contractorType": 2,
     "name": "ТОВ \"Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології\"",
     "firstName": "Володимир",
     "lastName": "Абраменко",
     "middleName": "Анатолійович",
     "address": {
      "countryId": 216,
      "regionId": 23,
      "countryName": "Україна",
      "regionName": "Черкаська обл",
      "district": null,
      "city": "м.Черкаси",
      "districtCity": null,
      "street": "вул. Кірова",
      "house": "102/1",
      "housing": null,
      "office": null
     }
    }
   ],
   "fromDate": "2018-05-22",
   "toDate": "2018-12-31",
   "subject": "Послуги зі збирання та зберігання окремих видів відходів для передачі їх на подальшу утилізацію",
   "noTerm": false,
   "pdvInclude": true,
   "pdvAmount": 9999.9,
   "tender": false,
   "reason": "Ст. 2 ЗУ",
   "specifications": [
    {
     "specificationName": "Приймання відходів:Тара аптекарська зіпсована або відпрацьована",
     "specCode": null,
     "cpvCode": "90520000-8",
     "itemDimension": "тонна",
     "itemCount": 22.222,
     "itemCost": 2700
    }
   ],
   "isCpvVat": true,
   "procurementItems": [
    {
     "cpvCode": "90520000-8",
     "nameUa": "Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами"
    }
   ]
  },
edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringНомер договору
documentDatestringДата укладання договору
signDatestringДата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberВартість договору
currencystringВалюта договору
currencyAmountUAHnumberЕквівалент, грн. (для валютних договорів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

Ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
firstNamestringІм'я керівника контрагента
lastNamestringПрізвище керівника контрагента
middleNamestringПо батькові керівника контрагента
address:AddressDTOАдреса
countryIdintegerІдентифікатор країни
regionIdintegerІдентифікатор області
countryNamestringКраїна
regionNamestringОбласть
districtstringРайон
citystringНаселений пункт
districtCitystringРайон міста
streetstringВулиця
housestringДом
housingstringКорпус
officestringОфіс/кв.
fromDatestringСтрок дії договору з
toDatestringСтрок дії договору по
subjectstringПредмет договору
noTermbooleanБезстроковий
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ у вартості договору
pdvAmountnumberСума ПДВ у ватості договору
tenderbooleanТендерна процедура закупівлі
reasonstringОбґрунтування відсутності тендерної процедури закупівлі
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
specificationNamestringНайменування товару/роботи/послуги
specCodestringКод за ДК 016:2010
cpvCodestringКод за ДК 021:2015
itemDimensionstringОдиниця виміру
itemCountnumberКількість
itemCostnumberЦіна за одиницю
isCpvVatbooleanз ПДВ/без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItems:Array[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015
cpvCodestringкод CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"
nameUastringопис коду CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (українською)


Повертає дані по додаткових угодах:


Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/disposers/addendums

Method: GET

Response Content type: application/json


Request parameters:API Response:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-додаткової угоди
{
   "id": 1201880247,
   "edrpou": "02011893",
   "documentNumber": "1",
   "documentDate": "2018-04-11",
   "signDate": "2018-06-13",
   "signature": {
    "caAddress": "acskidd.gov.ua"
   },
   "amount": 21203.7,
   "currency": "UAH",
   "currencyAmountUAH": 0,
   "contractors": [
    {
     "identifier": "38576122",
     "contractorType": 2,
     "name": "ТОВ \"ФАРМ ЛОГІСТИК ЛТД\"",
     "firstName": "Олена",
     "lastName": "Сташко",
     "middleName": "Григорівна",
     "address": {
      "countryId": 216,
      "regionId": 10,
      "countryName": "Україна",
      "regionName": "Київська обл",
      "district": null,
      "city": "місто Київ",
      "districtCity": null,
      "street": "вул. Марини Раскової",
      "house": "21",
      "housing": null,
      "office": "604"
     }
    }
   ],
   "parentId": 1201829282,
   "fromDate": "2018-04-11",
   "toDate": "2018-12-31",
   "noTerm": false,
   "subject": "спирт етиловий для медичних цілей (етанол)",
   "amountIncrease": 0,
   "pdvInclude": false,
   "pdvAmount": 0,
   "correctionType": 2,
   "isCorrectionWithPDF": false,
   "correctionVATValue": 0,
   "reasonTypes": [
    {
     "reasonId": 99
    }
   ],
   "reasonOtherComment": "технічна описка в специфікації",
   "specifications": [
    {
     "specificationName": "спирт етиловий 96%-розчин для зовнішнього застосування 96%,100мл",
     "specCode": null,
     "cpvCode": null,
     "itemDimension": "шт",
     "itemCount": 878,
     "itemCost": 24.15
    }
   ],
   "isCpvVat": true,
   "procurementItems": [
    {
     "cpvCode": "24300000-7",
     "nameUa": "Основні органічні та неорганічні хімічні речовини"
    }
   ]
  }
edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringномер додаткової угоди
documentDatestringдата укладання додаткової угоди
signDatestringдата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberскоригована вартість основного договору
currencystringвалюта додаткової угоди
currencyAmountUAHnumberеквівалент, грн. (для валютних договорів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
firstNamestringІм'я керівника контрагента
lastNamestringПрізвище керівника контрагента
middleNamestringПо батькові керівника контрагента
address:AddressDTOАдреса
countryIdintegerІдентифікатор країни
regionIdintegerІдентифікатор області
countryNamestringКраїна
regionNamestringОбласть
districtstringРайон
citystringНаселений пункт
districtCitystringРайон міста
streetstringВулиця
housestringДом
housingstringКорпус
officestringОфіс/кв.
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для додаткової угоди)
fromDatestringстрок дії дод.угоди з
toDatestringстрок дії дод.угоди по
noTermbooleanБезстроковий
subjectstringпредмет додаткової угоди
amountIncreasenumberсума додаткової угоди
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ скоригована вартість основного договору
pdvAmountnumberсума ПДВ в скоригованій вартості основного договору
correctionTypeinteger

Тип коригування вартості основного договору:

0: сума додаткової угоди зменшує вартість основного договору,

1: сума додаткової угоди збільшуєвартість основного договору,

2: сума додаткової угоди не змінює вартість основного договору

isCorrectionWithPDFbooleanз ПДВ/без ПДВ сума додаткової угоди
correctionVATValuenumberсума ПДВ у сумі додаткової угоди
reasonTypesArray[AddendumReasonType]

підстава укладення додаткової угоди:

0: зміна предмету,

1: зміна ціни,

2: зміна терміну,

99: інше

reasonOtherCommentstringдеталізація підстави "99:інше"
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
specificationNamestringНайменування товару/роботи/послуги
specCodestringКод за ДК 016:2010
cpvCodestringКод за ДК 021:2015
itemDimensionstringОдиниця виміру
itemCountnumberКількість
itemCostnumberЦіна за одиницю
isCpvVatbooleanз ПДВ/ без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItemsArray[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015
cpvCodestringкод CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"
nameUastringопис коду CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (українською)


Повертає дані по актах:


Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/disposers/acts

Method: GET

Response Content type: application/json


Request parameters:API Response:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-акта
{
   "id": 1244280686,
   "edrpou": "02214900",
   "documentNumber": "112",
   "documentDate": "2018-05-07",
   "signDate": "2018-06-13",
   "signature": {
    "caAddress": "acskidd.gov.ua"
   },
   "amount": 250,
   "currency": "UAH",
   "currencyAmountUAH": 0,
   "contractors": [
    {
     "identifier": "34282776",
     "contractorType": 2,
     "name": "ТОВ\"ІНТЕЛ-СЕРВІС\"",
     "firstName": "Андрій",
     "lastName": "Пилипець",
     "middleName": "Олександрович",
     "address": {
      "countryId": 216,
      "regionId": 25,
      "countryName": "Україна",
      "regionName": "Чернігівська обл",
      "district": null,
      "city": "Ніжин",
      "districtCity": null,
      "street": "Об\"жджа",
      "house": "120",
      "housing": "1",
      "office": "1"
     }
    }
   ],
   "parentId": 1023989746,
   "pdvInclude": false,
   "pdvAmount": 0,
   "specifications": [
    {
     "specificationName": "телекомунікаційні послуги",
     "specCode": null,
     "cpvCode": "72410000-7",
     "itemDimension": "посл",
     "itemCount": 1,
     "itemCost": 250
    }
   ],
   "isCpvVat": null,
   "procurementItems": []
  }
edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringномер акта
documentDatestringдата складання акта
signDatestringдата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberвартість товару/роботи/послуги по акту
currencystringвалюта акту
currencyAmountUAHnumberеквівалент, грн. (для валютних актів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringнайменування контрагента
firstNamestringІм'я керівника контрагента
lastNamestringПрізвище керівника контрагента
middleNamestringПо батькові керівника контрагента
address:AddressDTOАдреса
countryIdintegerІдентифікатор країни
regionIdintegerІдентифікатор області
countryNamestringКраїна
regionNamestringОбласть
districtstringРайон
citystringНаселений пункт
districtCitystringРайон міста
streetstringВулиця
housestringДом
housingstringКорпус
officestringОфіс/кв.
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для акта)
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ у вартості акта
pdvAmountnumberсума ПДВ у вартості акта
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
specificationNamestringнайменування товару/роботи/послуги
specCodestringкод за ДК 016:2010
cpvCodestringкод за ДК 021:2015
itemDimensionstringодиниця виміру
itemCountnumberкількість
itemCostnumberціна за одиницю
isCpvVatbooleanз ПДВ/ без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItemsArray[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015
cpvCodestringкод CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"
nameUastringопис коду CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (українською)


Повертає дані по штрафах:


Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/disposers/peny

Method: GET

Response Content type: application/json


Request parameters:API Response:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-штрафної санкції
{
   "id": 171061302,
   "edrpou": "20508083",
   "documentNumber": "477",
   "documentDate": "2016-04-19",
   "signDate": "2018-05-17",
   "signature": {
    "caAddress": "acskidd.gov.ua"
   },
   "amount": 36.68,
   "currency": "UAH",
   "currencyAmountUAH": 0,
   "contractors": [
    {
     "identifier": "00130926",
     "contractorType": 2,
     "name": "ВАТ \"Запоріжжяобленерго\"",
     "firstName": "Д. ",
     "lastName": "Кондрашин ",
     "middleName": "С.",
     "address": {
      "countryId": 216,
      "regionId": 8,
      "countryName": "Україна",
      "regionName": "Запорiзька обл",
      "district": null,
      "city": "Запоріжжя",
      "districtCity": null,
      "street": "Сталеварів",
      "house": "14",
      "housing": null,
      "office": null
     }
    }
   ],
   "parentId": 42015482
  }
edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringНомер штрафної санкції
documentDatestringДата складання штрафної санкції
signDatestringДата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberСума штрафної санкції
currencystringВалюта штрафної санкції
currencyAmountUAHnumberЕквівалент, грн. (для штрафної санкції у валюті)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
firstNamestringІм'я керівника контрагента
lastNamestringПрізвище керівника контрагента
middleNamestringПо батькові керівника контрагента
address:AddressDTOАдреса
countryIdintegerІдентифікатор країни
regionIdintegerІдентифікатор області
countryNamestringКраїна
regionNamestringОбласть
districtstringРайон
citystringНаселений пункт
districtCitystringРайон міста
streetstringВулиця
housestringДом
housingstringКорпус
officestringОфіс/кв.
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для штрафної санкції)


200 OK — успішний запит. Якщо клієнтом були запитані будь-які дані, то вони знаходяться в заголовку і / або тексті повідомлення. З'явився в HTTP / 1.0.

201 Created — в результаті успішного виконання запиту був створений новий ресурс. Детальніше тут.

401 Unauthorized — для доступу до запитуваного ресурсу потрібно аутентифікація. Детальніше тут.

403 Forbidden — сервер зрозумів запит, але він відмовляється його виконувати через обмеження в доступі для клієнта до зазначеного ресурсу. Детальніше тут.

404 Not Found —найпоширеніша помилка при користуванні Інтернетом, основна причина - помилка в написанні адреси Web-сторінки. Детальніше тут.

  

 • No labels