Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Для перегляду параметрів API перейдіть за посиланням:

http://api.spending.gov.ua/api/swagger-ui.html

У випадаючому списку оберіть версію 2.0:


Для перегляду сервісу оприлюднених документів, натисніть на розділ "Disposers Сервіс отримання підписаних документів":


Повертає дані по договорах:


Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/disposers/contracts

Method: GET

Response Content type: application/json


Request parameters:API Response:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-договору
{
   "id": 1250069943,
   "edrpou": "02005639",
   "documentNumber": "5 заг Н/У-3/2240",
   "documentDate": "2018-05-22",
   "signDate": "2018-06-13",
   "signature": {
    "caAddress": "acskidd.gov.ua"
   },
   "amount": 59999.4,
   "currency": "UAH",
   "currencyAmountUAH": 0,
   "contractors": [
    {
     "identifier": "37715319",
     "contractorType": 2,
     "name": "ТОВ \"Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології\"",
     "firstName": "Володимир",
     "lastName": "Абраменко",
     "middleName": "Анатолійович",
     "address": {
      "countryId": 216,
      "regionId": 23,
      "countryName": "Україна",
      "regionName": "Черкаська обл",
      "district": null,
      "city": "м.Черкаси",
      "districtCity": null,
      "street": "вул. Кірова",
      "house": "102/1",
      "housing": null,
      "office": null
     }
    }
   ],
   "fromDate": "2018-05-22",
   "toDate": "2018-12-31",
   "subject": "Послуги зі збирання та зберігання окремих видів відходів для передачі їх на подальшу утилізацію",
   "noTerm": false,
   "pdvInclude": true,
   "pdvAmount": 9999.9,
   "tender": false,
   "reason": "Ст. 2 ЗУ",
   "specifications": [
    {
     "specificationName": "Приймання відходів:Тара аптекарська зіпсована або відпрацьована",
     "specCode": null,
     "cpvCode": "90520000-8",
     "itemDimension": "тонна",
     "itemCount": 22.222,
     "itemCost": 2700
    }
   ],
   "isCpvVat": true,
   "procurementItems": [
    {
     "cpvCode": "90520000-8",
     "nameUa": "Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами"
    }
   ]
  },
edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringНомер договору
documentDatestringДата укладання договору
signDatestringДата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberВартість договору
currencystringВалюта договору
currencyAmountUAHnumberЕквівалент, грн. (для валютних договорів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

Ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
firstNamestringІм'я керівника контрагента
lastNamestringПрізвище керівника контрагента
middleNamestringПо батькові керівника контрагента
address:AddressDTOАдреса
countryIdintegerІдентифікатор країни
regionIdintegerІдентифікатор області
countryNamestringКраїна
regionNamestringОбласть
districtstringРайон
citystringНаселений пункт
districtCitystringРайон міста
streetstringВулиця
housestringДом
housingstringКорпус
officestringОфіс/кв.
fromDatestringСтрок дії договору з
toDatestringСтрок дії договору по
subjectstringПредмет договору
noTermbooleanБезстроковий
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ у вартості договору
pdvAmountnumberСума ПДВ у ватості договору
tenderbooleanТендерна процедура закупівлі
reasonstringОбґрунтування відсутності тендерної процедури закупівлі
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
specificationNamestringНайменування товару/роботи/послуги
specCodestringКод за ДК 016:2010
cpvCodestringКод за ДК 021:2015
itemDimensionstringОдиниця виміру
itemCountnumberКількість
itemCostnumberЦіна за одиницю
isCpvVatbooleanз ПДВ/без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItems:Array[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015
cpvCodestringкод CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"
nameUastringопис коду CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (українською)


Повертає дані по додаткових угодах:


Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/disposers/addendums

Method: GET

Response Content type: application/json


Request parameters:API Response:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-додаткової угоди
{
   "id": 1201880247,
   "edrpou": "02011893",
   "documentNumber": "1",
   "documentDate": "2018-04-11",
   "signDate": "2018-06-13",
   "signature": {
    "caAddress": "acskidd.gov.ua"
   },
   "amount": 21203.7,
   "currency": "UAH",
   "currencyAmountUAH": 0,
   "contractors": [
    {
     "identifier": "38576122",
     "contractorType": 2,
     "name": "ТОВ \"ФАРМ ЛОГІСТИК ЛТД\"",
     "firstName": "Олена",
     "lastName": "Сташко",
     "middleName": "Григорівна",
     "address": {
      "countryId": 216,
      "regionId": 10,
      "countryName": "Україна",
      "regionName": "Київська обл",
      "district": null,
      "city": "місто Київ",
      "districtCity": null,
      "street": "вул. Марини Раскової",
      "house": "21",
      "housing": null,
      "office": "604"
     }
    }
   ],
   "parentId": 1201829282,
   "fromDate": "2018-04-11",
   "toDate": "2018-12-31",
   "noTerm": false,
   "subject": "спирт етиловий для медичних цілей (етанол)",
   "amountIncrease": 0,
   "pdvInclude": false,
   "pdvAmount": 0,
   "correctionType": 2,
   "isCorrectionWithPDF": false,
   "correctionVATValue": 0,
   "reasonTypes": [
    {
     "reasonId": 99
    }
   ],
   "reasonOtherComment": "технічна описка в специфікації",
   "specifications": [
    {
     "specificationName": "спирт етиловий 96%-розчин для зовнішнього застосування 96%,100мл",
     "specCode": null,
     "cpvCode": null,
     "itemDimension": "шт",
     "itemCount": 878,
     "itemCost": 24.15
    }
   ],
   "isCpvVat": true,
   "procurementItems": [
    {
     "cpvCode": "24300000-7",
     "nameUa": "Основні орг