Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Для перегляду параметрів API перейдіть за посиланням:

http://api.spending.gov.ua/api/swagger-ui.html


У випадаючому списку оберіть версію 2.0:


Для перегляду сервісу до оприлюднених документів, натисніть на розділ "Disposers Сервіс отримання підписаних документів":


Розділ містить такі вкладки:

 • Повертає перелік згенерованих файлів;
 • Перевірка доступності API;
 • Отримати файл з підписаними документами вказаного типу на вказану дату.


Для перегляду списку згенерований файлів натисніть на вкладку "Повертає перелік згенерованих файлів":


Натисніть на кнопку "Try it out":


Натисніть на кнопку "Execute":

API RESPONSE body:


Для перевірки доступності API, натисніть на вкладку "Перевірка доступності API":

Натисніть на кнопку "Try it out":


Натисніть на кнопку "Execute":


API RESPONSE body:


Для отримання файлу з оприлюдненими документами, натисніть на вкладку "Отримати файл з підписаними документами вказаного типу на вказану дату":


Натисніть на кнопку "Try it out":


API REQUEST Parameters:

 • дата у форматі (РРРР-ММ-ДД);
 • тип файлу (зі списку):
  • UNDEFINED (не визначено);
  • CONTRACT (файл з оприлюдненими на вказану дату договорами);
  • ADDENDUM (файл з оприлюдненими на вказану дату додатковими угодами);
  • ACT (файл з оприлюдненими на вказану дату актами);
  • PENY (файл з оприлюдненими на вказану дату штрафами);
  • DELETED (вилучені з оприлюднених, як помилкові/задубльовані).

Натисніть на кнопку "Execute"

API RESPONSE body

Вивантажте згенерований файл, натиснувши на посилання "Download file":


ДОГОВОРИ

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-договору

{"id":606837016
"edrpou":"23379574"
"documentNumber":"47"
"documentDate":"2017-04-18"
"signDate":"2018-03-15"
"signature":{"caAddress":"acskidd.gov.ua"}
"amount":4802.4
"currency":"UAH"
"currencyAmountUAH":0
"contractors":[{"identifier":"40852629"
"contractorType":2
"name":"ТОВ \"Транском-19\""}]
"fromDate":"2017-04-18"
"toDate":"2017-12-31"
"subject":"Пісок"
"noTerm":false
"pdvInclude":true
"pdvAmount":0.0
"tender":false
"reason":"Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII ;ЗАКОН УКРАЇНИ"
"specifications":[{"specificationName":"Пісок річний"
"specCode":"08.12.1"
"cpvCode":"14211000-3"
"itemDimension":"т"
"itemCount":30.0
"itemCost":133.4}]
"isCpvVat":false
"procurementItems":[{"code":1654
"cpvCode":"14211000-3"
"nameUa":"Пісок"}]
"numberOfAddendums":0
"numberOfActs":1
"numberOfPeny":0
"sumActs":4802.4}edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringНомер договору
documentDatestringДата укладання договору
signDatestringДата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberВартість договору
currencystringВалюта договору
currencyAmountUAHnumberЕквівалент, грн. (для валютних договорів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

Ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
fromDatestringСтрок дії договору з
toDatestringСтрок дії договору по
subjectstringПредмет договору
noTermbooleanБезстроковий
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ у вартості договору
pdvAmountnumberСума ПДВ у ватості договору
tenderbooleanТендерна процедура закупівлі
reasonstringОбґрунтування відсутності тендерної процедури закупівлі
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
cpvCodestringКод за ДК 021:2015
itemCostnumberЦіна за одиницю
itemCountnumberКількість
itemDimensionstringОдиниця виміру
specCodestringКод за ДК 016:2010
specificationNamestringНайменування товару/роботи/послуги
isCpvVatbooleanз ПДВ/без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItems:Array[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015
codeintegerунікальний код в системі-джерелі
cpvCodestringкод CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"
nameUastringопис коду CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (українською)
numberOfAddendumsintegerКількість додатків
numberOfActsintegerКількість актів
numberOfPenyintegerКількість штрафів
sumActsnumberСума актів договору

ДОДАТКОВІ УГОДИ:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-додаткової угоди

{"id":953185457
"edrpou":"22999978"
"documentNumber":"2"
"documentDate":"2018-01-17"
"signDate":"2018-03-15"
"signature":{"caAddress":"uakey.com.ua"}
"amount":251991.36
"currency":"UAH"
"currencyAmountUAH":0
"contractors":[{"identifier":"HIDDEN"
"contractorType":0
"name":"Товариство з обмеженою відповідальністю \"Антарес-2000\""}]
"parentId":667535680
"fromDate":"2018-01-17"
"toDate":"2018-01-31"
"noTerm":false
"subject":"Послуги щодо забезпечення охорони музейних приміщень філії Національного військово-історичного музею України"
"amountIncrease":41991.36
"pdvInclude":false
"pdvAmount":0.0
"correctionType":1
"isCorrectionWithPDF":false
"correctionVATValue":0.0
"reasonTypes":[{"reasonId":1}]
"reasonOtherComment":null
"specifications":[]
"isCpvVat":false
"procurementItems":[{"code":9019
"cpvCode":"79710000-4"
"nameUa":"Охоронні послуги"}]}

edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringномер додаткової угоди
documentDatestringдата укладання додаткової угоди
signDatestringдата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberскоригована вартість основного договору
currencystringвалюта додаткової угоди
currencyAmountUAHnumberеквівалент, грн. (для валютних договорів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для додаткової угоди)
fromDatestringстрок дії дод.угоди з
toDatestringстрок дії дод.угоди по
noTermbooleanБезстроковий
subjectstringпредмет додаткової угоди
amountIncreasenumberсума додаткової угоди
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ скоригована вартість основного договору
pdvAmountnumberсума ПДВ в скоригованій вартості основного договору
correctionTypeinteger

Тип коригування вартості основного договору:

0: сума додаткової угоди зменшує вартість основного договору,

1: сума додаткової угоди збільшуєвартість основного договору,

2: сума додаткової угоди не змінює вартість основного договору

isCorrectionWithPDFbooleanз ПДВ/без ПДВ сума додаткової угоди
correctionVATValuenumberсума ПДВ у сумі додаткової угоди
reasonTypesArray[AddendumReasonType]

підстава укладення додаткової угоди:

0: зміна предмету,

1: зміна ціни,

2: зміна терміну,

99: іншеreasonOtherCommentstringдеталізація підстави "99:інше"
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
specificationNamestringНайменування товару/роботи/послуги
specCodestringКод за ДК 016:2010
cpvCodestringКод за ДК 021:2015
itemDimensionstringОдиниця виміру
itemCountnumberКількість
itemCostnumberЦіна за одиницю
isCpvVatbooleanз ПДВ/ без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItemsArray[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015
codeintegerунікальний код в системі-джерелі
cpvCodestringкод CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"
nameUastringопис коду CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (українською)

АКТИ:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-акта

{"id":405007508
"edrpou":"20510312"
"documentNumber":"131"
"documentDate":"2016-11-07"
"signDate":"2017-10-02"
"signature":{"caAddress":"acskidd.gov.ua"}
"amount":4087.86
"currency":"UAH"
"currencyAmountUAH":null
"contractors":[{"identifier":"HIDDEN"
"contractorType":1
"name":"ФОП Кудінов О.О."}]
"parentId":95908292
"pdvInclude":false
"pdvAmount":null
"specifications":[{"specificationName":"шланг вод МЕРС"
"specCode":" "
"cpvCode":" "
"itemDimension":"шт"
"itemCount":1.0
"itemCost":180.0}
{"specificationName":"амортизат пер МЕРС"
"specCode":" "
"cpvCode":" "
"itemDimension":"шт"
"itemCount":2.0
"itemCost":1390.0}
{"specificationName":"главн торм цил МЕРС"
"specCode":" "
"cpvCode":" "
"itemDimension":"шт"
"itemCount":1.0
"itemCost":782.86}
{"specificationName":"патруб.рад верх МЕРС"
"specCode":" "
"cpvCode":" "
"itemDimension":"шт"
"itemCount":1.0
"itemCost":205.0}
{"specificationName":"патруб рад низ МЕРС"
"specCode":" "
"cpvCode":" "
"itemDimension":"шт"
"itemCount":1.0
"itemCost":140.0}]
"isCpvVat":null
"procurementItems":[]}

edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringномер акта
documentDatestringдата складання акта
signDatestringдата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberвартість товару/роботи/послуги по акту
currencystringвалюта акту
currencyAmountUAHnumberеквівалент, грн. (для валютних актів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringнайменування контрагента
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для акта)
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ у вартості акта
pdvAmountnumberсума ПДВ у вартості акта
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
specificationNamestringнайменування товару/роботи/послуги
specCodestringкод за ДК 016:2010
cpvCodestringкод за ДК 021:2015
itemDimensionstringодиниця виміру
itemCountnumberкількість
itemCostnumberціна за одиницю
isCpvVatbooleanз ПДВ/ без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItemsArray[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015

ШТРАФИ:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-штрафної санкції

{"id":609529385
"edrpou":"24153435"
"documentNumber":"351186"
"documentDate":"2017-04-14"
"signDate":"2017-10-02"
"signature":{"caAddress":"uakey.com.ua"}
"amount":0.17
"currency":"UAH"
"currencyAmountUAH":null
"contractors":[{"identifier":"21560766"
"contractorType":2
"name":"ПАТ \"Укртелеком\""}]
"parentId":504698253}

edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringНомер штрафної санкції
documentDatestringДата складання штрафної санкції
signDatestringДата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberСума штрафної санкції
currencystringВалюта штрафної санкції
currencyAmountUAHnumberЕквівалент, грн. (для штрафної санкції у валюті)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для штрафної санкції)

DELETED

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-документа

{"id":83208892
"documentNumber":"б/н"}

documentNumberstringНомер документа200 OK — успішний запит. Якщо клієнтом були запитані будь-які дані, то вони знаходяться в заголовку і / або тексті повідомлення. З'явився в HTTP / 1.0.

201 Created — в результаті успішного виконання запиту був створений новий ресурс. Детальніше тут.

401 Unauthorized — для доступу до запитуваного ресурсу потрібно аутентифікація. Детальніше тут.

403 Forbidden — сервер зрозумів запит, але він відмовляється його виконувати через обмеження в доступі для клієнта до зазначеного ресурсу. Детальніше тут.

404 Not Found —найпоширеніша помилка при користуванні Інтернетом, основна причина - помилка в написанні адреси Web-сторінки. Детальніше тут.
 • No labels