Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Перед дією, яка викликає помилку (наприклад, підписати документ), відкрити панель "Інтрументи розробника" (натиснути кнопку "F12");
  2. Перейти на вкладку "Консоль (Console)" зробити скріншот:

3. Перейти на вкладку "Мережа (Network)" зробити скріншот:

  • No labels