Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Перед дією, яка викликає помилку (наприклад, підписати документ), відкрити панель "Інтрументи розробника", натиснувши клавішу "F12";
  2. Провести дію, яка викликає помилку;
  3. Перейти на вкладку "Консоль (Console)";
  4. Клінути на поле, позначене червоним;
  5. Зробити скріншот (якщо червоних полів декілька - зробити окремі скріншоти для кожного з полів);
  6. Перейти на вкладку "Мережа (Network)";
  7.  Клінути на поле, позначене червоним;
  8. Зробити скріншот (якщо червоних полів декілька - зробити окремі скріншоти для кожного з полів);
  9. Надіслати лист з описом помилки та скріншотами.


  • No labels