Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Next »

Для імпорту звітів в службовому кабінеті виберіть пункт меню «Звіти»:

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

Натисніть кнопку "ІМПОРТ":


Оберіть dbf або csv файл зі звітом:

 Виберіть звітний період, виберіть тип звіту, заповніть шапку звіту та натисніть кнопку "ІМПОРТУВАТИ":


Натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ" та дочекатися збереження:


Звіт збережено:

При імпорті звіту може трапитися помилка:


Для того, щоб зрозуміти у чому помилка, потрібно навести курсивом мишки на слово "помилка" у статусі.

Це повідомлення  допоможе зорієнтуватися, що саме було внесено неправильно.

Файл з помилками:

  • No labels