Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Підрозділ «Про бюджет» має дві вкладки Профіль, Показники та Розпорядники, у яких відображається інформація за визначеним бюджетом.

  • No labels