Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для переходу в підрозділ Видатки натисніть пункт меню зліва Видатки.

В підрозділі публікується інформація про виконання Місцевого бюджету України за видатками за підсумками місяця, кварталу та року (планові та фактичні показники у розрізі програмної, економічної та функціональної класифікації).

Підрозділ Видатки має вигляд:

В підрозділі є можливість відфільтрувати інформацію за такими фільтрами:

  • Рік;
  • За період (з “місяць”, по “місяць”);
  • Фонд (загальний, спеціальний, разом);
  • Деталізація (з КЕКВ і з КЕКВ або з ККК для функціональної класифікації);
  • Код/Назва.

А також є можливість завантажити файл з реєстром у форматах CSV, JSON та XLSX.  • No labels