Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

BOOST-аналіз. Кредитування - це інструмент аналізу показників кредитування державного та місцевих бюджетів на Державному веб-порталі бюджету для громадян, розроблений на основі методології Світового банку, з метою сприяння ефективному використанню бюджетних коштів, поліпшенню процесів прийняття рішень, прозорості та підзвітності.

Дані представляються у форматі зведеної таблиці з параметрами YEAR, QUARTER, MONTH, ADMIN, PROG, FUNC, CRED, FIN_SOURCE, ADJUSTED, EXECUTED

Функції зведеної таблиці дозволяють аналізувати показники кредитування з різним ступенем агрегації та в різноманітних поєднаннях, а також вибирати окремі аналітичні категорії за допомогою фільтрів.

Докладніше про роботу зі зведеними таблицями можна прочитати тут


BOOST-аналіз. Кредитування

BOOST-аналіз. Кредитування

BOOST-аналіз. Кредитування

BOOST-аналіз. Кредитування

BOOST-аналіз. Кредитування

BOOST-аналіз. Кредитування

BOOST-аналіз. Кредитування

Опис параметрів, що використовуються в BOOST-аналізі показників кредитування

НазваОпис

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Довідково
YEARРік
QUARTERКвартал 
MONTHМісяць
ADMIN1

Бюджет

 • Державний
 • МісцевийADMIN2Зведені бюджети Автономної Республіки Крим, області, м. Києва та м. Севастополя-

Перша та друга цифри з коду місцевого бюджету ХХ.х.хх.х.хх.х.хх

Порядковий номер. Може приймати значення від «01» до «27»
01 – зведений бюджет Автономної республіки Крим (АРК)
Від 02 до 25 – зведені області бюджети
26 – зведений бюджет м. Київ
27 – зведений бюджет м. Севастополь

див. Наказ Мінфіну від 21.08.2019 №353
ADMIN3

Обласні бюджети,

зведені бюджети міст обласного значення,

зведені бюджети районів,

бюджети об'єднаних територіальних громад

-

Третя, четверта та п'ята цифри з коду бюджету: хх.Х.ХХ.х.хх.х.хх

Третя цифра з коду місцевого бюджету: хх.Х.хх.х.хх.х.хх
Тип. Може приймати значення від «1» до «5»
1 – бюджет АРК або обласний бюджет 
2 – зведені бюджети міст обласного значення
3 – зведені бюджети районів області
4 – бюджети міста Севастополь
5 – бюджети об'єднаних територіальних громад (ОТГ)

Четверта та п'ята цифри з коду місцевого бюджету: хх.х.ХХ.х.хх.х.хх
Порядковий номер бюджету для кожного типу 2 групи. 
Може приймати значення від «01» до «99» (відповідно до кількості бюджетів кожного типу з 2 групи). Значення «00» зарезервовано для м Севастополь.

див. Наказ Мінфіну від 21.08.2019 №353
ADMIN4

Бюджети міст обласного значення;

Бюджети міст районного значення;

бюджети селищ міського типу;

районні бюджети

бюджети сільрад;

бюджети районів, адміністративно підпорядкованих місту обласного значення


-

Шоста, сьома та восьма цифри з коду бюджету хх.х.хх.X.ХХ.х.хх

Шоста цифра з коду місцевого бюджету: хх.х.хх.Х.хх.х.хх
Тип. Може приймати значення від «1» до «7»
1 – бюджет відповідного міста республіканського / обласного значення / м. Севастополя
2 – районний бюджет відповідного району
3 – бюджети міст районного значення, підпорядковані району;
4 – бюджети селищ міського типу, підпорядкованого місту республіканського / обласного значення / району;
5 – бюджет сільрад (сіл), підпорядкованих місту республіканського / обласного значення / району;
6 – бюджети районів у місті республіканського / обласного значення / бюджети сільрад (сіл), селищ міського типу, міст підпорядкованих м. Севастополь;
7 – бюджети міст районного значення, підпорядкованих місту республіканського / обласного значення.

Сьома та восьма цифри з коду місцевого бюджету: хх.х.хх.х.ХХ.х.хх
Порядковий номер бюджету для кожного типу 4 групи. 
Може приймати значення від «01» до «99» (відповідно до кількості бюджетів кожного типу з 4 групи).

див. Наказ Мінфіну від 21.08.2019 №353
PROG1Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету (1 рівень)

XXX.0000

Головний розпорядник - відповідає коду відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Узагальнений рівень "Програми місцевих бюджетів"

див. Наказ Мінфіну від 14.01.2011 №11 (зі змінами)
PROG2Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету (2 рівень)

XXX.XXXX

XXXX

Для державного бюджету:

див. Наказ Мінфіну від 14.01.2011 №11 (зі змінами) та

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік (Додаток 4)

Для місцевих бюджетів: 

див. Наказ Мінфіну від 20.09.2017 №793

FUNC1Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету (1 рівень)

XXXX

XXXX

див. Наказ Мінфіну від 14.01.2011 №11 (зі змінами)

Приклад: 0400 Економічна діяльність

FUNC2Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету (2 рівень)

XXXX


XXXX


див. Наказ Мінфіну від 14.01.2011 №11 (зі змінами)

Приклад: 0430 Паливно-енергетичний комплекс 

FUNC3Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету (3 рівень)

XXXX


XXXX

див. Наказ Мінфіну від 14.01.2011 №11 (зі змінами)

Приклад: 0432 Нафтогазова галузь 

CRED1Класифікація кредитування бюджету (1 рівень)

4XXX


4XXX


див. Наказ Мінфіну від 14.01.2011 №11 (зі змінами)

Приклад: 4100 Внутрішнє кредитування 

CRED2Класифікація кредитування бюджету (2 рівень)

4XXX

4XXX

див. Наказ Мінфіну від 14.01.2011 №11 (зі змінами)

Приклад: 4120 Повернення внутрішніх кредитів 

CRED3Класифікація кредитування бюджету (3 рівень)

4XXX


4XXX


див. Наказ Мінфіну від 14.01.2011 №11 (зі змінами)

Приклад: 4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 

FIN_SOURCE

Фонд

 • Загальний
 • Спеціальний


див. стаття 13 Бюджетного кодексу України
ADJUSTEDПлан з урахуванням внесених змін
EXECUTEDВиконано
Створення зведеної таблиці

Для формування звіту з потрібним набором параметрів, скористайтесь правою боковою панеллю, що містить наступні секції:

 • Поля - містить параметри для вибору
 • Row Groups (рядки) - містить ті параметри з обраних, що будуть розміщуватися в рядках таблиці
 • Values (значення) - містить ті параметри з обраних, що будуть розміщені як значення в таблиці
 • Column Labela (стовпці) - містить ті параметри з обраних, що будуть розміщуватися в стовпчиках таблиці

Таким чином, щоб сформувати таблицю з потрібними для дослідження параметрами необхідно:

 1. Обрати параметри для аналізу (встановіть прапорець поруч з назвою поля в секцію Поля)
 2. Визначити, які параметри будуть в рядках (доступні для вибору в рядки будь-який з параметрів ADMIN, PROG, FUNC, CRED, FIN_SOURCE)
 3. Визначити, які параметри будуть в стовпчиках ( доступні для вибору в стовпчики будь-який з параметрів YEAR, QUARTER, MONTH)
 4. Визначити показники, які будуть розміщені на перетині стовпців та рядків (ADJUSTED, EXECUTED)

Обрані поля будуть додані в секції по замовчуванню: нечислові поля – в область рядків значення дат – в область стовпців, а числові поля – в область значень.

 • Поля із секції "стовпців" відображаються як назви стовпців у верхній частині зведеної таблиці, як показано нижче.

 • Поля із секції "рядків" відображаютсья як назви рядків в лівій частині зведеної таблиці, як показано нижче:

 • Поля із секції значень відображаютсья в зведеній таблиці на перетині рядків та стовпців, як показано нижче

Впорядкування полів зведеної таблиці

Ви можете змінювати структуру таблиці шляхом додавання і впорядкування її полів.

Порядок полів можна змінювати двома способами:

 • змінювати порядок полів у секції
 • змінювати порядок полів у верхній частині таблиці

В залежності від ієрархічних відносин між параметрами, стовпці нижчого рівня можуть бути вкладені в стовпці вищого.

В залежності від ієрархічних відносин між параметрами, рядки нижчого рівня можуть бути вкладені в рядки вищого.

Фільтрування даних в зведеній таблиці

Для виокремлення конкретних значень параметрів відфільтруйте дані. Для цього здійсніть наступні кроки:

 1. в області Фільтри оберіть параметр для фільтрування;
 2. оберіть елементи, котрі ви хочете відобразити в таблиці;
 3. Натисніть кнопку ШУКАТИ

Використовуються фільтри двох типів:

 • тип "прапорець" - користувач обирає потрібне значення параметру зі списку;
 • тип "контекстний пошук" - користувач вводить код та/або назву параметру і система підтягує всі можливі варіанти

Параметри, в яких встановлено фільтр будуть підсвічені помаранчевим кольором:

Опис типів фільтрів для параметрів BOOST-аналіз. Кредитування подано в таблиці:

ПолеФільтр
YEAR"прапорець"
QUARTER"прапорець"
MONTH"прапорець"
ADMIN1"прапорець"
ADMIN2"прапорець"
ADMIN3"пошук за кодом або назвою"
ADMIN4"пошук за кодом або назвою"
PROG1"прапорець"
PROG2"пошук за кодом або назвою"
FUNC1"прапорець"
FUNC2"прапорець"
FUNC3"прапорець"
CRED1"прапорець"
CRED2"прапорець"
CRED3"прапорець"
FIN_SOURCE"прапорець"

Налаштовані звіти

Для зручності в користуванні на порталі реалізована можливість обирати попередньо налаштовані типові форми звітів. 

Опис параметрів, що використовуються в типових формах звітів подано в таблиці:

Типові форми звітів

Параметри, що використовуються в типовій формі звіту.

Кредитування державного та місцевих бюджетів за функціональною класифікацією

ADMIN1, ADMIN2, FUNC1
Кредитування державного та місцевих бюджетів за класифікацією кредитуванняADMIN1, ADMIN2, CRED1
Кредитування державного та місцевих бюджетів за програмною класифікацієюADMIN1, ADMIN2, PROG1, PROG2
Надання/повернення кредитів в розрізі функціональної класифікаціїADMIN1, FUNC1, CRED1, CRED2

Експорт даних

Сформовані дані з таблиці можна експортувати у файли:

1 спосіб (дозволяє вивантажити тільки відкритий в ієрархії масив даних):

 1. Натисніть правою кнопкою "миші" на значеннях таблиці
 2. Оберіть опцію Export
 3. Оберіть потрібний формат (CSV, XLSX, XML)

2 спосіб (дозволяє вивантажити повний масив даних. Увага! В залежності від об'єму інформації вивантаження може тривати деякий час):

Для експорту даних треба натиснути на піктограму наведену на рисунку нижче та обрати потрібний формат (CSV, JSON, XLSX):

Додаткові опції роботи з даними

Можна скористатися додатковими опціями по роботі з даними, такими як:

Copy - дозволяє скопіювати значення з таблиці;

Copy with Headers - дозволяє скопіювати значення з таблиці з відповідною назвою поля (параметру) • No labels