Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Для переходу в підрозділ Видатки натисніть пункт меню зліва Розгляд річного бюджету → Видатки.

В підрозділі публікується інформація про виконання Державного бюджету України за видатками (планові показники у розрізі програмної та економічної класифікації).

Підрозділ Видатки має вигляд (Рис. 12):

В підрозділі є можливість відфільтрувати інформацію за такими фільтрами:

  • Рік;
  • Бюджет (державний, місцевий, зведений), завжди державний;
  • Фонд (загальний, спеціальний, разом);
  • Код/Назва.
  • No labels