Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Для переходу в підрозділ Кредитування натисніть пункт меню зліва Бюджет → Кредитування.

В підрозділі публікується інформація про виконання Державного бюджету України за кредитуванням за підсумками місяця, кварталу та року (планові та фактичні показники у розрізі програмної, економічної та функціональної класифікації).

Підрозділ Кредитування має вигляд (Рис. 17):

В підрозділі є можливість відфільтрувати інформацію за такими фільтрами:

  • Рік;
  • За період (з “місяць”, по “місяць”);
  • Бюджет (державний, місцевий, зведений), в програмній класифікації завжди державний;
  • Фонд (загальний, спеціальний, разом);
  • Код/Назва.
  • No labels