Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

В даному розділі публікується інформація про кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у різних розрізах (по бюджетам, по областям, по відомствам, по рівню).

Для переходу в розділ Розпорядники графічне представлення натисніть пункт меню зліва Розпорядники → піктограма графічне представлення.

Підрозділ Доходи має вигляд (Рис. 32):

В підрозділі є можливість шукати розпорядника/одержувача за назвою або кодом ЄДРПОУ для переходу в профіль.
  • No labels