Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Для пакетного підписування, видалення документів, в службовому кабінеті виберіти пункт меню "Договори":

Відбувається перехід на сторінку "Договори" підприємства:

Пакетне підписування:

Для пакетного підписування договорів, в реєстрі проставте галочки напроти договорів які потрібно підписати. Натисніть на кнопку "ПАКЕТНІ ДІЇ" → "ПАКЕТНЕ ПІДПИСУВАННЯ":

Оберіть:

  • Центр сертифікації;
  • Особистий ключ.

Введіть пароль захисту ключа та натисніть кнопку "Зчитати":

Далі "Підписати":

Договори підписано:


Пакетне видалення:

Для пакетного видалення договорів, в реєстрі проставте галочки напроти договорів які потрібно відалити. Натисніть на кнопку "ПАКЕТНІ ДІЇ" → "ПАКЕТНЕ ВИДАЛЕННЯ":

Підтвердіть дію натиснувши кнопку "ВИДАЛИТИ":

Реєстр оновиться, договори видалено.
  • No labels