Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Даний розділ містить інформацію про віджет, який ви можете вбудувати на ваш портал для відображення основних показників обранного вами місцевого бюджету

Для того щоб скачати віджет, ви повинні пеерйти за посиланням widget_LB.zip

Віджет містить інформацію:

  • Стуктура бюджету та показники по доходам/видаткам

  • Відсоток виконання до річного розпису за доходами/видатками

  • Кнопку посилання на сторінку порталу https://openbudget.gov.ua/ → розділу Місцеві бюджети → Сторінка бюджету, який вказаний у віджеті

Зміст архіву widget_LB.zip:

  • manual.txt - інструкція по налаштуванню віджету

  • open-budget-widget.js - віджет

  • No labels