Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Для внесення (оприлюднення) даних на Порталі необхідно здійснити наступні кроки:

Крок 1. Отримати ключ ЕЦП в Центрі сертифікації ключів. Одноразово.

Крок 2. Зареєструватись в Системі (створити профіль організації). Одноразово.

Крок 3. Зайти в Службовий кабінет (авторизуватись). Кожного разу під час входження в профіль організації.

Крок 4. Ввести дані про договір або звіт з використання публічних коштів, що підлягають оприлюдненню

Крок 5. Підписати ключем ЕЦП, внесені на Портал дані.

  

  • No labels