Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для перегляду параметрів API перейдіть за посиланням:

http://api.spending.gov.ua/api/swagger-ui.html

У випадаючому списку оберіть версію 2.0:

При роботі з API. Version 2.0 до трансакцій використовується формат дати РРРР-ММ-ДД (як для запиту, так і для відповіді) ISO 8601

 

Список методів API:


Повертає дату останнього завантаження даних до БД API

    

REQUEST URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/lastload

Method: GET

Content type: application/json


Перевірка доступності API


API REQUEST

URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/ping

Method: GET

Content type: application/json


Повертає ТОП-100 трансакцій по регіону


API REQUEST

URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/top100

Method: GET

Response Content type: 

application/json (для відповіді в форматі json)

application/octet-stream (для відповіді в форматі csv)

Request params:



Повертає дані по транзакціях


API REQUEST

URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/

Method: GET

Response Content type: 

application/json (для відповіді в форматі json)

application/octet-stream (для відповіді в форматі csv)

Request params:

API RESPONSE

{

id (integeroptional): Унікальний ідентифікатор,

doc_number (stringoptional): Номер розрахункового документа,

doc_date (stringoptional): Дата складання, (Формат РРРР-ММ-ДД)

doc_v_date (stringoptional): Дата валютування, (Формат РРРР-ММ-ДД)

trans_date (stringoptional): Дата оплати, (Формат РРРР-ММ-ДД)

amount (stringoptional): Сума,

payer_edrpou (stringoptional): Код платника,

payer_name (stringoptional): Найменування платника,

payer_account (stringoptional): Рахунок платника,

payer_mfo (stringoptional): Код банку платника,

payer_bank (stringoptional): Найменування банку платника,

recipt_edrpou (stringoptional): Код отримувача,

recipt_name (stringoptional): Найменування отримувача,

recipt_account (stringoptional): Рахунок отримувача,

recipt_bank (stringoptional): Найменування банку отримувача,

recipt_mfo (stringoptional): Код банку отримувача,

payment_details (stringoptional): Призначення платежу,

doc_add_attr (stringoptional): Додатковий реквізит,

region_id (integeroptional): Регіон

}

ПРИКЛАД

API REQUEST (Request params):API RESPONSE

"payers_edrpous":"00034022",

"recipt_edrpous":"33882399",

"startdate" : "2017-09-12",
"enddate" :"" ,

"regions":""

{

"id": 62528229,

"doc_number": "286/2/2380",

"doc_date": "2017-09-08",

"doc_v_date": "2017-09-12",

"trans_date": "2017-09-12",

"amount": "6291.78",

"payer_edrpou": "00034022",

"payer_name": "МОУ",

"payer_account": "35226207018611",

"payer_mfo": "820172",

"payer_bank": "Держказначейська служба України,м.Київ",

"recipt_edrpou": "33882399",

"recipt_name": "ТОВ \"Укрпродакорд ОР\"",

"recipt_account": "26002300401559",

"recipt_mfo": "322669",

"recipt_bank": "ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ",

"payment_details": "2101020,2230;опл.за харч.платн.хвор.у 04-06.17р;акт5/А3122-25/А3122-07.09.17,договірN286/2/17/1 вiд 28.03.17,д/у №1-6 від 31.08.2017;Без ПДВ",

"doc_add_attr": null,

"region_id": 28

}


200 OK — успішний запит. Якщо клієнтом були запитані будь-які дані, то вони знаходяться в заголовку і / або тексті повідомлення. З'явився в HTTP / 1.0.

201 Created — в результаті успішного виконання запиту був створений новий ресурс. Детальніше тут.

401 Unauthorized — для доступу до запитуваного ресурсу потрібно аутентифікація. Детальніше тут.

403 Forbidden — сервер зрозумів запит, але він відмовляється його виконувати через обмеження в доступі для клієнта до зазначеного ресурсу. Детальніше тут.

404 Not Found —найпоширеніша помилка при користуванні Інтернетом, основна причина - помилка в написанні адреси Web-сторінки. Детальніше тут.


  

  • No labels