Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для перегляду параметрів API перейдіть за посиланням:

http://api.spending.gov.ua/api/swagger-ui.html

У випадаючому списку оберіть версію 2.0:

При роботі з API. Version 2.0 до трансакцій використовується формат дати РРРР-ММ-ДД (як для запиту, так і для відповіді) ISO 8601


Список методів API:


Повертає дату останнього завантаження даних до БД API:

Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/lastload

Method: GET

Content type: application/json


Перевірка доступності API:

Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/ping

Method: GET

Content type: application/json


Повертає ТОП-100 трансакцій по управлінню ДКСУ:

Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/top100

Method: GET

Response Content type:

application/json (для відповіді в форматі json)

application/octet-stream (для відповіді в форматі csv)


Повертає дані по трансакціях:

Request params:

Приклад 1: Пошук трансакцій, оприлюднених за попередній день:Приклад 2: Пошук за Кодом платника та Періодом (період не більше ніж 92 дня):


Приклад 3: Пошук за Кодом отримувача та Періодом (період не більше ніж 92 дня):


Приклад 4: Пошук за Джерелом ПАТ "Укрзалізниця" та Кодом платника (ПАТ "Укрзалізниця" та її філії) та Періодом (період не більше ніж 92 дня):

Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/

Method: GET

Response Content type: 

application/json (для відповіді в форматі json)

application/octet-stream (для відповіді в форматі csv)


API RESPONSE

{

id (integer) — унікальний ідентифікатор,

doc_vob (string) — код розрахункового документа,

doc_vob_name (string) — тип розрахункового документа,

doc_number (string) — номер розрахункового документа,

doc_date (string) — дата складання (формат: рррр-мм-дд),

doc_v_date (string) — дата валютування (формат: рррр-мм-дд),

trans_date (string) — дата оплати (формат: рррр-мм-дд),

amount (string) — сума,

amount_cop (integer) — сума в копійках,

currency (string) —валюта,

payer_edrpou (string) — код платника,

payer_name (string) — найменування платника,

payer_account (string) — рахунок платника,

payer_mfo (string) — код банку платника,

payer_bank (string) — найменування банку платника,

recipt_edrpou (string) — код отримувача,

recipt_name (string) — найменування отримувача,

recipt_account (string) — рахунок отримувача,

recipt_bank (string) — найменування банку отримувача,

recipt_mfo (string) — код банку отримувача,

payment_details (string) — призначення платежу,

doc_add_attr (string) — податковий реквізит,

region_id (integer) — регіон,

payment_type (string) — тип платіжної системи,

payment_data (string) — додаткові дані визначеного типу платіжної системи,

source_id (integer) — ідентифікатор джерела даних,

kekv (integer) — джерело даних

kpk (string) — джерело даних

contractId (string) — джерело даних

contractNumber (string) — джерело даних

budgetCode (string) — джерело даних

}


ПРИКЛАД:

API REQUEST (Request params)API RESPONSE

"payers_edrpous":"",

"recipt_edrpous":"",

"regions": "",

"source": "",

"startdate" : "2020-09-14",

"enddate" :"2020-09-14".


{
"id": 180129777,
"doc_vob": "1",
"doc_vob_name": null,
"doc_number": "12",
"doc_date": "2020-09-09",
"doc_v_date": "2020-09-14",
"trans_date": "2020-09-14",
"amount": 88601578.09,
"amount_cop": 8860157809,
"currency": "UAH",
"payer_edrpou": "31725604",
"payer_name": "КП \"Київпастранс\"",
"payer_account": "UA728201720344381006100049155",
"payer_mfo": null,
"payer_bank": null,
"recipt_edrpou": "31725604",
"recipt_name": "КП \"Київпастранс\"",
"recipt_account": "UA473226690000026009300233236",
"recipt_bank": null,
"recipt_mfo": null,
"payment_details": "1917426;3210;Кошти для придб валюти на погаш.кредиту. зг.кред.уг.вiд 17.08.2007р. б/н з ЄБРР, розрах. з 17.03.20 по 17.09.20р,рах.-повiдом. вiд26.08.20р;Без ПДВ",
"doc_add_attr": null,
"region_id": 26,
"payment_type": "nsep",
"payment_data": null,
"source_id": 2,
"source_name": "ДКСУ",
"kekv": 3210,
"kpk": "1917426",
"contractId": null,
"contractNumber": null,
"budgetCode": "8000000000" }


200 OK — успішний запит. Якщо клієнтом були запитані будь-які дані, то вони знаходяться в заголовку і / або тексті повідомлення. З'явився в HTTP / 1.0.

201 Created — в результаті успішного виконання запиту був створений новий ресурс. Детальніше тут.

401 Unauthorized — для доступу до запитуваного ресурсу потрібно аутентифікація. Детальніше тут.

403 Forbidden — сервер зрозумів запит, але він відмовляється його виконувати через обмеження в доступі для клієнта до зазначеного ресурсу. Детальніше тут.

404 Not Found —найпоширеніша помилка при користуванні Інтернетом, основна причина - помилка в написанні адреси Web-сторінки. Детальніше тут.
  • No labels