Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Робота з документами відбувається у кабінеті користувача.

Для створення чи перегляду звіту треба в службовому кабінеті вибрати пункт меню «Звіти», відбувається перехід на сторінку звітів підприємства.

Для створення звіту на сторінці «Звіти» треба вибрати звітний період, за який створюється звіт в полі «Звітний період» і натиснути на кнопку «+ЗВІТ».

На новій сторінці потрібно вибрати тип звіту з довідника звітів.


Після вибору типу звіту відбудеться автоматичний перехід на сторінку створення звіту.


Увага!!! Всі поля в "шапці" звіту повинні бути заповнені. У разі відсутності даних (кодів) проставте чотири прочерки "----"

Опис полів форми для створення звіту показано в Таблиці.

 № п/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1

Установа

Так

Встановлюється за замовчуванням, дані підтягуються з службового кабінету. Поле не доступне для редагування.

2

Територія

Так

Встановлюється за замовчуванням, дані підтягуються з службового кабінету. Поле не доступне для редагування.

3

Організаційно-правова форма господарювання

Так

Вказати організаційно-правову форму господарювання підприємства

4

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Так

Вказати код та назву відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

5

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Так

Вказати код та назву програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

6

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Так

Вказати код та назву типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

7

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Так

Вказати код та назву програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

8

за ЄДРПОУ

Так

Встановлюється за замовчуванням, дані підтягуються з службового кабінету. Поле не доступне для редагування.

9

за КОАТУУ

Так

Встановлюється за замовчуванням, дані підтягуються зі службового кабінету.Дані доступні для редагування чи це так має бути

10

за КОПФГ

Так

Встановлюється за замовчуванням, дані підтягуються зі службового кабінету.Дані доступні для редагування чи це так має бути

 

Окремо вносяться дані по видатках на службові відрядження.

Опис полів форми для створення звіту Відрядження показано в Таблиці

№ п/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1

Кількість службових відряджень

Так

Число,  кількість службових відряджень

2

У тому числі кількість закордонних службових відряджень

Так

Число, кількість закордонних службових відряджень

3

Обсяг витрат на службові відрядження

Так

Сума витрат на службові відрядження

4

У тому числі обсяг витрат на закордонні службові відрядження

Так

Сума витрат на закордонні службові відрядження

Після заповнення всіх обов’язкових полів треба натиснути на кнопку «ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ», відбудеться перехід на сторінку відображення створених звітів.

На Порталі реалізовані наступні можливості внесення звітів:

 • для звітів 2015 року:
  • вручну
 • для звітів 2016 року:
  • вручну
  • в форматі *.dbf-файлу
  • в форматі *.csv-файлу
 • для звітів 2017 року:
  • вручну
  • в форматі *.dbf-файлу
  • в форматі *.csv-файлу 

На порталі реалізована можливість завантаження звітів.

На сторінці звітів в службовому кабінеті натиснути кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ ЗВІТ».

На сторінці «Завантаження звіту» завантажується файл звіту в форматі .dbf

Збережений звіт можна: редагувати , підписати , видалити .

Підписаний звіт можна: редагувати , підписати . При цьому попередньо підписаний звіт зберігається як попередня версія до відредагованого звіту.

  

 • No labels