Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Для реєстрації підприємства треба перейти за посиланням http://spending.gov.ua/. На головній сторінці сайту натиснути кнопку [СЛУЖБОВИЙ ВХІД].

На завантаженій сторінці натиснути кнопку [РЕЄСТРАЦІЯ].


Опис полів форми для реєстрації кабінету користувача показано в таблиці.

№ п/п

Найменування

Обов'яз-ть

Опис

1

Категорія суб’єкта

Так

Список категорій суб’єктів з можливістю вибору від одного до трьох пунктів зі списку

2

Найменування повне

Так

Повне найменування підприємства

3

Найменування скорочене

Так

Скорочене найменування підприємства

4

Код ЄДРПОУ

Так

Код ЄДРПОУ підприємства

5

Блок місцезнаходження

5.1


Країна

Так

Вибір країни з довідника країн

5.2

Область

Так

Заповнити область, де зареєстроване підприємство

5.3

Район

Так

Заповнити район, де зареєстроване підприємство

5.4

Населений пункт

Так

Заповнити населений пункт, де зареєстроване підприємство

5.5

Район міста

Ні

Заповнити район міста, де зареєстроване підприємство

5.6

Вулиця

Так

Заповнити вулицю, де зареєстроване підприємство

5.7

Будинок

Так

Заповнити будинок, де зареєстроване підприємство

5.8

Корпус

Ні

Заповнити корпус, де зареєстроване підприємство

5.9

Офіс/квартира

Ні

Заповнити офіс/квартиру, де зареєстроване підприємство

6

Блок керівник

6.1

Прізвище

Так

Прізвище керівника

6.2

Ім’я

Так

Ім’я керівника

6.3

По-батькові

Так

По-батькові керівника

7

Електронна адреса

Так

Електронна адреса підприємства (e-mail)

8

Контактний телефон

Так

Контактний телефон підприємства

9

Організаційно-правова форма

Так

Організаційно-правова форма господарювання

10

Код за КОАТУУ

Так

Код за КОАТУУ

11

Код за КОПФГ

Так

Код за КОПФГ

12

Пароль (тільки символи латиниці та цифри)

Так

Не менше 8 символів. Допустимі значення: букви латинського алфавіту, цифри, символи

13

Підтвердження пароля

Так

Повторити пароль ведений в попередньому полі

14

Центр сертифікації

Так

Вибір АЦСК ключа з довідника центрів сертифікації

15

Особистий ключ

Так

Завантаження особистого ключа (Key6.dat)

16

Пароль захисту ключа

Так

Пароль до ключа

Завершення реєстрації кабінету користувачем здійснюється за допомогою натискання кнопки [ЗЧИТАТИ/ПІДПИСАТИ].

Якщо реєстрація пройшла успішно відбудеться автоматичний перехід на сторінку вводу логіна і пароля з повідомленням про успішну реєстрацію.

На завантаженій сторінці ввести логін - код ЄДРПОУ підприємства і пароль (вказаний при реєстрації підприємства) і натиснути кнопку [ВІДПРАВИТИ].

Відбудеться перехід на сторінку службового кабінету в якому доступна інформація про підприємство введена раніше і можливість перейти на сторінку формування договорів та звітів.

Для виходу з кабінету треба вибрати пункт меню [ВИХІД].

Електронно-цифровий підпис    • No labels