Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

Створення договору.

Для створення чи перегляду договору потрібно на сторінці службового кабінету вибрати пункт меню «ДОГОВОРИ», відбудеться перехід на сторінку договорів підприємства.

Для створення нового договору потрібно вибрати звітний період, за який створюється в полі «Звітний період» і натиснути на кнопку +ДОГОВІР.

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку створення договору.

Опис полів форми для створення договору показано в Таблиці.

№ п/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1*

Договір №

Так

Договір номер

2*

Дата

Так

Дата договору

3*

Предмет договору

Так

Опис предмету договору

4*

Строк дії договору «з»

Так

Строк дії договору « з»

5*

Строк дії договору «по»

Так

Строк дії договору «по»

6*

Вартість договору грн.

Так

Вартість договору в гривнях

7

Ціна за одиницю(за наявності)  грн.

Так

Ціна за одиницю в гривнях  згідно договору

8

Кількість закупленого товару, робіт та/або послуг

Так

Кількість  товару, робіт та/або послуг згідно договору

9

Тендерна процедура закупівлі

 

Прапорець так/ні

10

Обґрунтування

Так, якщо в п.16 вибрано  «Ні»

Якщо ні, то треба вказати обґрунтування відсутності процедури закупівлі з посиланням на закон

Далі Користувач повинен внести контрагента до створюваного договору, для цього потрібно натиснути кнопку ДОДАТИ КОНТРАГЕНТА.

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку інформація контрагента.


Опис полів форми для додавання контрагента показано в Таблиці.

№ п/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1*

Договір №

Так

Договір номер

Під час створення договору Користувач повинен внести/завантажити специфікацію до створюваного договору в розрізі товарів, робіт та послуг із зазначенням кількості, ціни за одиницю та розмірності.

Для завантаження зразкa файлу натискаємо на значок завантаження.

Завантажений файл можливо відкрити в MS Excel та заповнити данні в розрізі найменувань (товарів, робіт та послуг), державних класифікаторів, кількості (товарів, робіт та послуг), ціни за одиницю та розмірності.


Далі цей файл зберігається в форматі *.csv

  • меню Файл -> Зберегти як;
  • вкажіть назву файлу;

в полі «Тип файлу» вибрати «CSV (Текст, розділений комами)». Файл можна відкрити тільки в MS Office. Кодування Windows Cyrillic 1251. Розподільник ";".

Коректно заповнений та правильно збережений файл завантажується на Портал за допомогою кнопки ЗАВАНТАЖИТИ. В разі відсутності подібного файлу реалізована можливість ввести інформацію вручну з допомогою кнопки ДОДАТИ.

Після заповнення всіх обов’язкових полів треба натиснути на кнопку ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ, відбудеться перехід на сторінку відображення створених договорів згідно звітного періоду до якого відноситься створений договір.

На порталі реалізована можливість пакетного (багаточисельного) завантаження договорів.

На сторінці договорів підприємства в службовому кабінеті натиснути кнопку ЗАВАНТАЖИТИ.

На сторінці «Завантаження договорів» завантажується шаблон *.csv файлу двосторонній.

Заповнений *.csv файл зберігається на ПК.

На сторінці завантаження договорів натисніть кнопку ВИБРАТИ - виберіть потрібний файл для завантаження.

Під час завантаження файлу на портал аналізуються поля 1, 2 і 4 (номер договору, дата укладення та ЄДРПОУ контрагента). Якщо на порталі і в завантаженні вже є запис з такими полями, то даний запис не завантажується на портал.

Підсумком завантаження *.csv файлу є завантаження на портал договорів з відповідними полями. Програма видає звіт про стан завантаженого файлу.

Якщо в полях  є помилки - вони описуються в звіті завантаження. Натисніть кнопку [ПРОДОВЖИТИ] – на портал завантажаться лише ті договори, які без помилок.


1

№ договору

2

Дата укладання договору

3

Контрагент (назва)

4

Код ЄДРПОУ (контрагента)

5

Предмет договору

6

Місцезнаходження контрагента

Область, регіон (код)

Район

Місто

Район міста (не обов'язкове)

Вулиця

Будинок

Корпус (не обов'язкове)

офіс/кв. (не обов’язкове)

7Керівник контрагента (П.І.П.)

Прізвище

Ім'я

По батькові

8


Строк дії договору

дата з

дата по

9

 

Загальна вартість договору

Вартість з ПДВ (так/ні)

10


Інформація щодо процедури закупівлі

так/ні

обґрунтування в разі відсутності

11 


Строк дії безстроковий

 

так/нi

 

 

12 

 

Валютний

 

так/нi


Після завершення опрацювання *.csv файлу можна переглянути договори або ж повторити операцію.

На порталі реалізована можливість пакетного (багаточисельного) підписання договорів.

На сторінці договорів підприємства натисніть кнопку ПАКЕТНЕ ПІДПИСУВАННЯ.

Далі є можливість обрати «ВСІ» або лише ті документи (договори, додаткові угоди, акти), які потрібно підписати.

Збережений договір можна: редагувати , підписати , видалити.

Підписаний договір можна: редагувати, підписати . При цьому попередньо підписаний договір зберігається як попередня версія до відредагованого договору.


  

  • No labels