Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

УВАГА! У зв'язку з пропозиціями, що надійшли від користувачів порталу, нові csv-шаблони доопрацьовуються. Впровадження нових csv-шаблонів відбудеться 18.01.2018

Додатково у новий csv-шаблон для договорів впроваджено поле "Країна". Просимо ознайомитися з оновленою структурою шаблонів за посиланням (csv-шаблони з 18.01.2018 (договори/дод.угоди/акти/штрафи).

Старі csv-шаблони будуть функціонувати до завершення звітного періоду (05.02.2018)

Завантаження (імпорт) специфікації до договору

Специфікація - найменування товару/роботи/послуги, код за Державним класифікатором продукції та послуг (за наявності), код за Єдиним закупівельним словником (за наявності), одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю.

Для завантаження шаблону файлу для заповнення специфікації натисніть на значок :

Шаблон csv-файлу для завантаження специфікації має вигляд (завантаження):

Опис полів шаблону csv-файлу для додавання специфікації:

№ п/п

Найменування

Обов'язковість

minmax

Опис

1

Найменування товару/роботи/послуги

Так


512

Відповідна назва товару/роботи/послуги

Заборонені символи: " \ < >

2ДК 016:2010 (ДКПП)Ні
256

код за Державним класифікатором продукції та послуг

3ДК 021:2015 (ЄЗС)Ні
256

код за Єдиним закупівельним словником

4Одиниця виміруТак
512

Вказується одиниця виміру товару/роботи/послуги

Заборонені символи: " \ < >

5КількістьТак
14 і 4 після крапки

Вказується кількість товарів/робіт/послуг

6Ціна за одиницюТак
14 і 2 після крапки

Ціна за одиницю товару (формат: два знаки після крапки)

Для завантаження зразку файлу по відшкодуванню ліків натисніть Завантажити.

Для завнтаження зразку файлу по відшкодуванню на препарати інсуліну натисніть Завантажити.

Приклад заповненого даними csv-файлу по специфікації до договору:

Далі цей файл зберігається в форматі *.csv
Для цього оберіть Меню Файл → Зберегти як; вкажіть назву файлу; в полі «Тип файлу» оберіть «CSV (Текст, розділений комами)».

Коректно заповнений та правильно збережений файл завантажується на Портал за допомогою кнопки ВИБРАТИ.

Завантаження (імпорт) договору

На сторінці договорів організації в службовому кабінеті (вкладка ДОГОВОРИ) натисніть кнопку ЗАВАНТАЖИТИ:

На сторінці «Завантаження договорів» завантажується шаблон *.csv-файлу:

Шаблон csv-файлу для завантаження двосторонніх договорів має вигляд (завантажити):

Опис полів шаблону csv-файлу для додавання договорів:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Тип даних

min

max

Опис

1

№_договору

Так

Число

1

128

Вкажіть номер договору

2

Дата_договору

Так

Формат: ДД.ММ.РРРРВкажіть дату договору

3Предмет_договоруТакТекст21500Опис предмету договору
4ДК 021(cpv-код)НіЧисло

Вкажіть код за Єдиним закупівельним словником

5

Контрагент_найменування

Так

Текст

2

256

Вкажіть найменування контрагента (виконавця) договору

6

ЄДРПОУ_контрагента

Так

Число

8

10

Вкажіть ЄДРПОУ контрагента (виконавця) договору

7Тип_контрагентаТакЧисло11Вкажіть тип контрагента відповідно до довідника типів контрагентів (2 - юридична особа, 1 - фізична особа-підприємець, 0 - фізична особа)
8КраїнаТакТекст

Вкажіть код країни
9РегiонТакЧисло

Вкажіть код області відповідно до довідника областей на Порталі
10РайонНіТекст

Вкажіть район області (за наявності)
11МістоТакТекст225Вкажіть населений пункт
12Район_містаНіТекст

Вкажіть район міста (за наявності)
13ВулицяТакТекст275Вкажіть назву вулиці (провулка, площі, бульвару тощо)
14БудинокТакЧисло225Вкажіть номер будинку
15КорпусНіЧисло

Вкажіть номер корпусу
16офіс/квНіЧисло

Вкажіть номер офісу/квартири
17ПрізвищеТакТекст125Вкажіть прізвище керівника (виконавця) договору
18Ім'яТакТекст125Вкажіть ім'я керівника (виконавця )договору
19По_батьковіТакТекст125Вкажіть по батькові керівника (виконавця ) договору
20дата_зТакФормат: ДД.ММ.РРРР)

Вкажіть строк дії договору « з»
21дата_поТакФормат: ДД.ММ.РРРР)

Вкажіть строк дії договору «по»
22Безстроковий(так/ні)ТакТекст

В залежності від умов договору пропишіть словами «Так» або «Ні»
23Вартість_договоруТакЧисло

Вкажіть вартість договору (формат: два знаки після крапки)
24з_ПДВ_вартість_договору(так/нi)ТакТекст

В залежності від умов договору пропишіть словами «Так» або «Ні»
25в_т.ч. _ПДВТакЧисло

Вкажіть в тому числі ПДВ
26Валюта_договору(код)ТакТекст

Вкажіть код валюти договору
27Еквівалент_у_грнТак, якщо у пункті 26 валюта не UAHЧисло

Вкажіть еквівалент у гривні
28Процедура_закупівлі(так/нi)ТакТекст

В залежності від умов договору пропишіть словами «Так» або «Ні»
29ОбгрунтуванняТакТекст2128Якщо в п.28 зазначено «Ні», вкажіть обґрунтування з посиланням на закон

Після завершення внесення даних (редагування файлу), збережіть його у CSV-форматі. Для цього оберіть меню Файл → Зберегти як; вкажіть назву файлу:

В полі «Тип файлу» виберіть «CSV (Текст, розділений комами)»:

На сторінці завантаження договорів натисніть кнопку ВИБРАТИ - виберіть потрібний (попередньо збережений з даними)  файл для завантаження:

Якщо при імпорті були знайдені помилки чи дублікати документів, натисніть кнопку «Скасувати» та відредагуйте дані у файлі:

Якщо помилок не виявлено, натисніть кнопку «Продовжити». По кліку на неї, документи будуть створені:

З’явиться відповідне повідомлення. Далі можна переглянути список договорів у кабінеті або повторити процедуру завантаження:

Завантаження (імпорт) додаткової угоди

На сторінці договорів організації в службовому кабінеті (вкладка ДОГОВОРИ) натисніть кнопку ЗАВАНТАЖИТИ:

На сторінці "Завантаження" натисніть кнопку "ДОД. УГОДИ".

Увага! В першу чергу в системі повинні бути створені договори, а потім додаткові угоди та акти в рамках створеного договору.

На сторінці «Завантаження додаткових угод» завантажується шаблон *.csv- файлу.

Шаблон csv-файлу для завантаження додаткових угод має вигляд (завантажити):

Опис полів шаблону csv-файлу для внесення додаткових угод:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Тип даних

min

max

Опис

1

№_договору

Так

Число

1

128

Вкажіть номер договору

2

Дата_договору

Так

Формат: ДД.ММ.РРРРВкажіть дату договору

3ЄДРПОУ_контрагента_договоруТакЧисло810Вкажіть ЄДРПОУ контрагента (виконавця) договору
4№_дод_угодиТакЧисло

1

128

Вкажіть номер додаткової угоди

5Дата_дод_угоди

Так

Формат: ДД.ММ.РРРРВкажіть дату укладання додаткової угоди

6Зміна_предемету(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1

Зміна предмету
7Зміна_строку(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1

Зміна строку
8Зміна_ціни(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1

Зміна ціни
9Зміна_інше(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1

Зміна інша підстава
10Деталізація_іншої_підставиТак, якщо обраний пункт 9Текст2128Деталізуйте іншу підставу
11дата_з

Так

Формат: ДД.ММ.РРРРВкажіть строк дії додаткової угоди « з»

12дата_по

Так

Формат: ДД.ММ.РРРРВкажіть строк дії додаткової угоди «по»

13Безстроковий(так/ні)Тактак/ні

Вкажіть бзстрокова додаткова угода чи ні
14Сума_дод_угодиТакЧисло

Вкажіть суму додаткової угоди
15з_ ПДВ_сума_дод_угоди(так/ні)ТакТекст

Вкажіть суму додаткової угоди з ПДВ (так/ні)
16в_т.ч._ПДВ_сума_дод_угодиТакЧисло

Вкажіть в тому числі ПДВ
17Коригування_вартості_договору(+/-/*)

Так
В залежності від умов додаткової угоди проставте знак «+» або «-»

18Скоригована_вартість_договору

Так

ЧислоВкажіть підсумкову вартість договору з урахуванням  додаткової угоди

19з_ПДВ_скоригована_вартість_договору(так/ні)ТакТекст

Вкажіть скориговану вартість договору з ПДВ (так/ні)
20в_т.ч._ПДВ_скоригована_вартість_договоруТакЧисло

Вкажіть в тому числі ПДВ
21Валюта_дод_угоди(код)ТакТекст

Вкажіть код валюти додаткової угоди
22Еквівалент_у_грн_скоригована_вартість_договоруТак, якщо у пункті 21 валюта не UAHЧисло

Вкажіть еквівалент у гривні
23Предмет_додаткової_угоди

Так

Текст

2

1500

Опис умов укладання додаткової угоди

24ДК 021(cpv-код)_додаткової_угодиНіЧисло

Вкажіть код за Єдиним закупівельним словником

Після  внесення даних (редагування файлу), збережіть його у CSV-форматі. Для цього оберіть меню Файл → Зберегти як; вкажіть назву файлу.

В полі «Тип файлу» виберіть «CSV (Текст, розділений комами)».

На сторінці завантаження додаткових угод натисніть кнопку ВИБРАТИ - виберіть потрібний (попередньо збережений з даними)  файл для завантаження:

Якщо при імпорті були знайдені помилки чи дублікати документів, натисніть кнопку «Скасувати» та відредагуйте дані у файлі.

Якщо помилок не виявлено, натисніть кнопку «Продовжити». По кліку на неї, документи будуть створені:

З’явиться відповідне повідомлення. Далі можна переглянути список додаткових угод у кабінеті або повторити процедуру завантаження:

Завантаження (імпорт) акту

На сторінці договорів організації в службовому кабінеті (вкладка ДОГОВОРИ) натисніть кнопку ЗАВАНТАЖИТИ:

На сторінці "Завантаження" натисніть кнопку "АКТИ".


Увага! В першу чергу в системі повинні бути створені договори, а потім додаткові угоди та акти в рамках створеного договору.

На сторінці «Завантаження актів» завантажується шаблон *.csv- файлу.

Шаблон csv-файлу для завантаження актів має вигляд (завантажити):

Опис полів шаблону csv-файлу для внесення актів:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Тип даних

min

max

Опис

1

№_договору

Так

Число

1

128

Вкажіть номер договору

2

Дата_договору

Так

Формат: ДД.ММ.РРРРВкажіть дату договору

4

ЄДРПОУ_контрагента_договору

Так

Число

8

10

Вкажіть ЄДРПОУ контрагента (виконавця) договору

5

№_акту

Так

Число

1

128

Вкажіть номер акту

6

Дата _акту

Так

Формат: ДД.ММ.РРРРВкажіть дату укладання акту

7

Вартість_за_актом

Так

ЧислоВкажіть суму по акту (формат: два знаки після крапки)

8

з _ПДВ(так/нi)

Так

ТекстВ залежності від умов акту угоди пропишіть словами «Так» або «Ні»

9в_т.ч._ПДВТакЧисло

Вкажіть в тому числі ПДВ
10Валюта_акту(код)ТакЧисло

Вкажіть код валюти акту
11Еквівалент_у_грнТак, якщо у пункті 10 валюта не UAHЧисло

Вкажіть еквівалент у гривні

Після  внесення даних (редагування файлу), збережіть його у CSV-форматі. Для цього оберіть меню Файл → Зберегти як; вкажіть назву файлу.

В полі «Тип файлу» виберіть «CSV (Текст, розділений комами)».

На сторінці завантаження актів натисніть кнопку ВИБРАТИ - виберіть потрібний (попередньо збережений з даними)  файл для завантаження:

Якщо при імпорті були знайдені помилки чи дублікати документів, натисніть кнопку «Скасувати» та відредагуйте дані у файлі.

Якщо помилок не виявлено, натисніть кнопку «Продовжити». По кліку на неї, документи будуть створені:

З’явиться відповідне повідомлення. Далі можна переглянути список актів у кабінеті або повторити процедуру завантаження:

Завантаження (імпорт) штрафу

На сторінці договорів організації в службовому кабінеті (вкладка ДОГОВОРИ) натисніть кнопку ЗАВАНТАЖИТИ:

На сторінці "Завантаження" натисніть кнопку "ШТРАФИ".

Увага! В першу чергу в системі повинні бути створені договори, а потім додаткові угоди, акти та штрафи в рамках створеного договору.

На сторінці «Завантаження штрафів» завантажується шаблон *.csv- файлу.

Шаблон csv-файлу для завантаження штрафів має вигляд (завантажити):

Опис полів шаблону csv-файлу для внесення штрафів:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Тип даних

min

max

Опис

1

№_договору

Так

Число

1

128

Вкажіть номер договору

2

Дата_договору

Так

Формат: ДД.ММ.РРРРВкажіть дату договору

4

ЄДРПОУ_контрагента_договору

Так

Число

8

10

Вкажіть ЄДРПОУ контрагента (виконавця) договору

5

№_штрафної_санкції

Так

Число

1

128

Вкажіть номер штрафу

6

Дата _штрафної_санкції

Так

Формат: ДД.ММ.РРРРВкажіть дату укладання штрафу

7

Сума_штрафної_санкції

Так

ЧислоВкажіть суму по штрафу (формат: два знаки після крапки)

10Валюта_штрафної_санкції(код)ТакТекст

Вкажіть код валюти штрафної санкції
11Еквівалент_у_грнТак, якщо у пункті 10 валюта не UAHЧисло

Вкажіть еквівалент у гривні

Після  внесення даних (редагування файлу), збережіть його у CSV-форматі. Для цього оберіть меню Файл → Зберегти як; вкажіть назву файлу.

В полі «Тип файлу» виберіть «CSV (Текст, розділений комами)».

На сторінці завантаження штрафів натисніть кнопку ВИБРАТИ - виберіть потрібний (попередньо збережений з даними)  файл для завантаження:


Якщо при імпорті були знайдені помилки чи дублікати документів, натисніть кнопку «Скасувати» та відредагуйте дані у файлі.

Якщо помилок не виявлено, натисніть кнопку «Продовжити». По кліку на неї, документи будуть створені:

З’явиться відповідне повідомлення. Далі можна переглянути список штрафів у кабінеті або повторити процедуру завантаження:

Типові помилки при завантаженні (імпорті) документів з CSV-файлу

1. Помилка у структурі чи форматі даних csv-файлу для завантаження (імпорту)

Дане повідомлення означає, що файл, який Ви намагаєтесь завантажити не відповідає структурі шаблону. Спочатку завантажте шаблон файлу з порталу, заповніть його даними, збережіть у відповідному форматі та повторіть спробу завантаження (імпорту).

2. Помилка вмісту (некоректні дані) csv-файлу для завантаження (імпорту)

відображення звіту про помилки:

приклад звіту про помилки:

3. Кодування шаблону csv-файлу: 

У випадку, якщо дані в завантаженому шаблоні csv-файлу відображаються некоректно, слід виконати наступну послідовність дій:

  1. Відкрити MS Excell
  2. Перейти на вкладку Меню - «Дані» 
  3. Вибрати опцію «Із тексту»
  4. Вказати наступні налаштування:    Після натискання кнопки ГОТОВО, дані відображатимуться коректно:  

  • No labels