Page tree
KOD_KPKNAMEVALIDFROMVALIDTILLREASON
1101520Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6521030Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6521040Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6521050Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6521070Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6521100Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6521200Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6521220Боротьба з тероризмом на території України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6524010Координація діяльності у запобіганні терористичним актам1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6541020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6541030Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об"єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6541080Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6541100Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6541140Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6541200Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6551020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6551030Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6551060Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6561040Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6561060Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6561090Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6571020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6571030Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6581020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6581040Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6591020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6591060Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6591080Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6591100Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6601020Державна охорона органів державної влади та посадових осіб1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6601030Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101530Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101630Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1111020Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків)1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1201010Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1201020Внески України до бюджету СОТ та Єдиного бюджету органів СНД1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1201030Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1201070Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1201090Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1201120Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1201220Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1201380Державний метрологічний нагляд1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1201480Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1202010Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1203010Керівництво та управління у сфері державного резерву1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1203020Обслуговування державного матеріального резерву1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1203040Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1204010Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1205010Керівництво у сфері інтелектуальної власності1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1206010Керівництво та управління у сфері туризму та курортів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1207010Керівництво та управління у сфері статистики1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1207020Статистичні спостереження та переписи1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1207030Обстеження умов життя домогосподарств1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1207040Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1208010Керівництво та управління у сфері експортного контролю1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1209010Керівництво та управління у сфері контролю за цінами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1211050Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1401010Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1401020Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1401030Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1401050Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1401060Забезпечення головування України у міжнародних інституціях1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1401100Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до п"ятої-сьомої категорій державних службовців, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1401110Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв"язків з українцями, які проживають за межами України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1401130Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1701010Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1701020Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1701040Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1701050Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1701080Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1701110Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1701130Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв"язку з виконанням службових обов"язків та премії в інформаційній галузі1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1701170Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801010Загальне керівництво та управління у сфері культури1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801020Прикладні розробки у сфері розвитку культури1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801030Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801050Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801060Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності навчальних закладів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801070Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801100Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801110Фінансова підтримка національних театрів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801120Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801130Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801170Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам"яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов"язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801190Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801260Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв"язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв"язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801300Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801430Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам"яті1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801480Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801490Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам"яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1806010Керівництво та управління у сфері кінематографії1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1806030Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1806050Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1806060Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1809010Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1809020Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2101010Керівництво та військове управління Збройними Силами України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2101020Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2101080Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2101100Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах I-ІV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2101150Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2101190Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2101210Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201010Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201020Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201040Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201080Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201100Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201120Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201130Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, їх методичне забезпечення1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201150Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201160Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201170Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201180Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201200Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201250Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201280Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201290Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201310Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201380Виконання зобов"язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201410Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201470Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201510Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2203010Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2211180Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2211190Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301010Керівництво та управління у сфері охорони здоров"я1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301020Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров"я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301070Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1001070Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1001080Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1001100Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1001130Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1001170Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1001200Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1002010Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1002030Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1002060Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1002070Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1002100Облаштування та реконструкція державного кордону1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1002110Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1002120Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1002800Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об"єктів Державної прикордонної служби України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1003010Керівництво та управління Національною гвардією України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1003020Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1003070Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1003080Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1003090Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1004010Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1004020Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1004070Внески до Міжнародної організації з міграції1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1006010Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1006050Авіаційні роботи з пошуку і рятування1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1006060Гідрометеорологічна діяльність1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1006070Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1006080Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1006090Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1006280Забезпечення діяльності сил цивільного захисту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1006360Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101010Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101030Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101070Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101100Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101110Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101140Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101440Внесок України до Енергетичного Співтовариства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101470Виконання боргових зобов"язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301080Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров"я1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301090Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301110Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров"я1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301120Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301170Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров"я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров"я України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301180Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301200Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров"я1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301280Виконання боргових зобов"язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301350Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров"я1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301360Лікування громадян України за кордоном1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301400Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301410Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301510Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301610Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2301810Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2302010Керівництво та управління у сфері лікарських засобів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2303010Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2304010Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2304020Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2305010Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2305020Удосконалення заходів протидіі ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2311160Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров"я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2311300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2311410Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2311430Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на завершення реконструкції Львівського обласного перинатального центру1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2311600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров"я на службі у людей"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2401010Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2401040Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2401090Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2401270Здійснення природоохоронних заходів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2401510Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2401520Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2401530Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2402010Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3503010Керівництво та управління у сфері пробірного контролю1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3504010Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3504030Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3504040Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3505010Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3509010Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3509020Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511030Резервний фонд1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511050Базова дотація1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511060Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511090Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511110Стабілізаційна дотація1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511150Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511170Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на придбання медичного обладнання для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511210Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511220Видатки на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також на відновлення об"єктів Донецької та Луганської областей, що розподіляються Кабінетом Міністрів України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511230Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511250Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв"язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511340Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511350Обслуговування державного боргу 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511370Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511440Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511450Державний фонд регіонального розвитку1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511590Обслуговування та погашення зобов’язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511650Реалізація програм допомоги Європейського Союзу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511670Cубвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511800Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровськ на співфінансування проекту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровськ"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3601010Керівництво та управління у сфері юстиції1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3601070Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3601090Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3601150Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб"єкта та України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3601170Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3602010Керівництво та управління у сфері державної реєстрації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3603020Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3603030Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3604010Керівництво та управління у сфері державної виконавчої служби1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3606010Керівництво та управління у пенітенціарній сфері1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3606020Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3606090Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3608010Керівництво та управління у сфері захисту персональних даних1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3609010Керівництво та управління у сфері архівної справи1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3609020Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3609030Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3801010Керівництво та управління у сфері інформаційної політики1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3801030Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
5271010Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
5271020Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
5501010Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
5561010Керівництво та управління у сфері регулювання зв"язку та інформатизації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
5961010Розвідувальна діяльність у сфері оборони1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
5981010Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
5991010Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6011010Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6011020Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6121010Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6121020Підготовка державних службовців V-VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I-IV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6121040Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6151010Керівництво та управління у сфері фондового ринку1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6321010Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6331010Керівництво та управління у сфері запобігання корупції1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6341010Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6381010Керівництво та управління у сфері космічної діяльності1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6381020Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6381050Управління та випробування космічних засобів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6381120Утилізація твердого ракетного палива1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6381130Виконання боргових зобов"язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв"язку"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6441010Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6501010Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6511010Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6521010Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0111010Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0111020Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0111090Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0301010Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0301050Виготовлення державних нагород та пам"ятних знаків1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0301060Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0301080Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0301130Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0301140Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0301170Надання медичних послуг медичними закладами 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0301360Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0301460Виплата Державних премій України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0301810Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація та придбання обладнання1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0304010Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0411010Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0411070Фінансова підтримка газети "Урядовий кур"єр"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0411130Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0411150Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0412010Керівництво та управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0421010Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0421020Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0501010Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0501100Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0501110Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0501150Виконання рішень судів на користь суддів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0601010Здійснення правосуддя Верховним Судом України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0651010Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0701010Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0751010Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0801010Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0901010Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2404010Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2404020Розвиток мінерально-сировинної бази1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2405010Керівництво та управління у сфері екологічного контролю1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2406010Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2407010Керівництво та управління у сфері водного господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2407020Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2407040Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2407050Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2407070Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2407130Виконання боргових зобов"язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2408010Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2408040Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2408070Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2408080Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2408090Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об"єктів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2408110Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов"язкового) відселення1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2408120Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об"єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501010Керівництво та управління у сфері соціальної політики1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501040Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики, промислової безпеки та охорони праці1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501060Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту та соціальна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501070Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501090Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501120Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501130Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501150Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501160Довічні державні стипендії 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501200Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501220Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам"ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501350Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501440Реалізація державної політики з питань сім"ї та дітей1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501450Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячому оздоровчому таборі ДЦ "Молода Гвардія"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501460Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501470Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501480Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501570Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненими з військової строкової служби1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501590Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2501630Модернізація системи соціальної підтримки населення України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2502010Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2503010Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2505010Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2505040Забезпечення протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2505080Здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2505140Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2505150Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2505160Забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2505170Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку)1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2506020Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2506050Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2507030Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2507040Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2507100Реабілітація дітей-інвалідів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2508010Керівництво та управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2511110Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною"1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2511120Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751010Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751030Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751070Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751210Проведення земельної реформи1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751240Компенсація різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751250Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751370Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751380Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751420Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751470Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751590Відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкція) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751610Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури та заходів в секторі централізованого теплопостачання України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751630Реалізація надзвичайної кредитної програми для України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2752010Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2753010Керівництво та управління у сфері електронного урядування1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2753030Електронне урядування та Національна програма інформатизації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2754010Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2755010Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2755020Проведення земельної реформи1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2755030Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2761350Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2761520Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв"язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2761560Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801010Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801030Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801050Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801130Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801160Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801180Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801250Витрати Аграрного фонду пов"язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об"єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801310Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801370Збільшення статутного капіталу НАК "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801500Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801540Державна підтримка галузі тваринництва1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2802010Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2802020Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2802030Організація та регулювання діяльності установ ветеринарної медицини та фітосанітарної служби1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2804010Керівництво та управління у сфері рибного господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2804020Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2804030Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2804090Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2805010Керівництво та управління у сфері лісового господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3401120Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3401220Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3401280Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3401320Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3411020Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3501010Керівництво та управління у сфері фінансів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3501100Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3501120Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3501140Внески до міжнародних організацій1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3501220Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3501410Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3501660Модернізація державних фінансів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2805020Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2805060Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2807010Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3101010Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3101210Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3101220Виконання боргових зобов"язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3102010Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3103010Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3104040Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3105010Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3107010Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3108010Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3109010Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3111010Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3111020Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3111030Виконання боргових зобов"язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3111090Розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону (зокрема доріг Мукачеве – Львів, Татарів – Кам’янець-Подільський, Стрий–Мамалига)1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3121080Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3301010Керівництво та управління у сфері фіскальної політики1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3301020Прикладні дослідження і розробки у сфері доходів і зборів та фінансового права1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3301030Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3401010Керівництво та управління у сфері молоді та спорту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3401040Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3401060Методичне забезпечення у сфері спорту1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3401070Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3401110Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1801300Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801480Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6611010Керівництво та управління у сфері державного майна1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6621010Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6621030Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6621040Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6641010Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв"язку та захисту інформації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6641020Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв"язку та захисту інформації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6641050Підготовка кадрів для сфери зв"язку вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6641060Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6641080Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням, фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері зв"язку, розвиток цифрового телерадіомовлення1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6641110Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6641120Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6731010Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6731020Проведення виборів народних депутатів України 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6731050Функціонування Державного реєстру виборців1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
6741020Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7721010Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7721800Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів соціальної та іншої інфраструктури у Вінницькій області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7731010Здійснення виконавчої влади у Волинській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7741010Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7751010Здійснення виконавчої влади у Донецькій області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7761010Здійснення виконавчої влади у Житомирській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7771010Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7781010Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7791010Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7801010Здійснення виконавчої влади у Київській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7811010Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7821010Здійснення виконавчої влади у Луганській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7831010Здійснення виконавчої влади у Львівській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7841010Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7851010Здійснення виконавчої влади в Одеській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7861010Здійснення виконавчої влади у Полтавській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7871010Здійснення виконавчої влади у Рівненській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7881010Здійснення виконавчої влади у Сумській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7891010Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7901010Здійснення виконавчої влади у Харківській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7911010Здійснення виконавчої влади у Херсонській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7921010Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7931010Здійснення виконавчої влади у Черкаській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7941010Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
7951010Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
8681010Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101460Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101600Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго" 1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101620Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101640Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101650Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101670Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1101680Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1201490Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1201500Повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб’єктам малого підприємництва1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201210Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201460Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2201480Повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751360Повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751430Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751440Повернення кредитів, наданих з державного бюджету індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751540Повернення кредитів, наданих у 2012 році з державного бюджету України на реалізацію бюджетної програми "Пільгове кредитування юридичних осіб, в тому числі ОСББ, для проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об"єктів житлово-комунального господарства1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2751600Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801120Повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801380Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801390Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801400Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермерським господарствам1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801420Повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб"єктам господарювання на умовах фінансового лізингу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801440Кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам господарування1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801460Надання кредитів фермерським господарствам1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801490Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
2801560Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3111600Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511550Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511560Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511600Виконання державою гарантійних зобов"язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511620Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
3511630Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0501020Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0501030Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0501040Здійснення правосуддя місцевими загальними судами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0501080Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0501160Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0501170Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0111010Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0111020Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0111090Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0301010Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0301050Виготовлення державних нагород та пам"ятних знаків1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0301060Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0301080Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0301130Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0301140Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0301170Надання медичних послуг медичними закладами 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0301360Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0301460Виплата Державних премій України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0301840Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0301860Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0304010Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0411010Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0411070Фінансова підтримка газети "Урядовий кур"єр"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0411130Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0411150Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0412010Керівництво та управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0421010Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0421020Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0501010Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0501020Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0501100Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0501110Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0501150Виконання рішень судів на користь суддів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0601010Здійснення правосуддя Верховним Судом України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0651010Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0701010Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0751010Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1001010Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
1001050Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції1/1/201512/31/2015ЗУ Про державний бюджет України на 2015 рік
0901030Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1001010Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1001050Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань та функцій органів і установ внутрішніх справ1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1001080Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1001100Медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та працівників Національної поліції України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1001130Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників Міністерства внутрішніх справ України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1001170Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1001190Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1001200Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1002010Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1002030Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1002060Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1002070Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1002110Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1002120Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1002130Видатки для Адміністрації Державної прикордонної служби України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1002800Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об"єктів Державної прикордонної служби України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1003010Керівництво та управління Національною гвардією України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1003020Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1003070Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1003080Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1003090Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1003100Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1004010Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1004020Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1004070Внески до Міжнародної організації з міграції1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1006010Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1006050Авіаційні роботи з пошуку і рятування1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1006060Гідрометеорологічна діяльність1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1006070Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1006080Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1006090Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1006100Видатки для Державної служби України з надзвичайних ситуацій на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1006280Забезпечення діяльності сил цивільного захисту1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1006360Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1007010Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1007020Забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, участь у міжнародних миротворчих операціях1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1007030Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми поліцейських та працівників Національної поліції України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1007040Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801490Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам"яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1806010Керівництво та управління у сфері кінематографії1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1806030Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1806050Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1806060Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1809010Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1809020Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, створення та забезпечення діяльності Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2101010Керівництво та військове управління Збройними Силами України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2101020Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2101080Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2101100Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2101150Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2101190Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2101210Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2101450Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201010Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201020Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201040Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об"єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201080Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201100Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201120Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201130Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201150Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201160Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201170Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201180Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201200Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201250Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201280Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101010Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101030Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101070Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101100Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101110Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101140Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101440Внесок України до Енергетичного Співтовариства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101470Виконання боргових зобов"язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101480Приведення в безпечний стан уранових об’єктів 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101520Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2016 року1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101530Державна підтримка будівництва шахти № 10 "Нововолинська"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101630Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201010Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201020Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201030Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201090Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201120Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201220Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201440Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар"єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201480Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201510Функціонування торгових представництв за кордоном1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201520Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1202010Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1203010Керівництво та управління у сфері державного резерву1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1203020Обслуговування державного матеріального резерву1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1203040Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1204010Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1205010Керівництво у сфері інтелектуальної власності1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1207010Керівництво та управління у сфері статистики1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1207020Статистичні спостереження та переписи1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1207030Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1207040Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1208010Керівництво та управління у сфері експортного контролю1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1209010Керівництво та управління у сфері контролю за цінами1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1211050Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1211110Підтримка державних та регіональних інвестиційних проектів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1401010Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1401020Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1401030Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1401050Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1401060Забезпечення головування України у міжнародних інституціях1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1401100Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1401110Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв"язків з українцями, які проживають за межами України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1401130Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1601010Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1701010Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1701020Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1701040Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1701050Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1701080Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1701110Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1701130Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв"язку з виконанням службових обов"язків та премії в інформаційній галузі1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801010Загальне керівництво та управління у сфері культури1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801020Прикладні розробки у сфері розвитку культури1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801030Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801050Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801060Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності навчальних закладів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801070Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801100Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801110Фінансова підтримка національних театрів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801120Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801130Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801170Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов"язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801190Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1801260Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв"язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв"язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0801010Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0901010Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6501010Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6511010Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6521010Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6521050Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6521070Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6521100Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6521200Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6521230Видатки для Служби безпеки України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6524010Координація діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьба з тероризмом на території України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6541020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6541030Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об"єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6541080Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6541100Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6541140Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6541200Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6551020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6551030Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6551060Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6561040Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6561060Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6561090Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6561820Реалізація державних інвестиційних проектів Національної академії медичних наук України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6571020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6571030Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6581020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6581040Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6591020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6591060Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6591080Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6591100Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2802030Організація та регулювання діяльності установ ветеринарної медицини та фітосанітарної служби1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2804010Керівництво та управління у сфері рибного господарства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2804020Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2804030Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2804090Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2805010Керівництво та управління у сфері лісового господарства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2805020Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2805060Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2807010Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2809010Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2809020Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2809030Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2809040Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3101010Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3101210Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3101230Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3105010Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3105030Видатки для Державної спеціальної служби транспорту України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3107010Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3108010Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3109010Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3111010Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3111020Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3111030Виконання боргових зобов"язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3111610Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3111800Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3401010Керівництво та управління у сфері молоді та спорту1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3401040Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3401060Методичне забезпечення у сфері спорту1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3401070Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3401110Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3401120Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3401220Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3401280Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3401320Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3501010Керівництво та управління у сфері фінансів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3501100Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3501140Внески до міжнародних організацій1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3501220Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3501470Сплата послуг з розрахунково-касового обслуговування в рамках реалізації окремих міжнародних договорів України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3501480Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов’язані з її впровадженням1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3504010Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3504030Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3504040Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3505010Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3507010Керівництво та управління у сфері фіскальної політики1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3507020Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3507030Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3507050Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3507060Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3509010Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3509020Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511030Резервний фонд1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511050Базова дотація1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511060Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511110Стабілізаційна дотація1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511150Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511210Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511230Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511320Субвенція з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511340Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511350Обслуговування державного боргу 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511370Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511590Обслуговування та погашення зобов’язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511650Реалізація програм допомоги Європейського Союзу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511670Cубвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511680Фінансування спільних з Європейським інвестиційним банком проектів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3601010Керівництво та управління у сфері юстиції1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3601070Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3601090Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3601150Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб"єкта та України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3601170Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3603020Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3603030Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3606010Керівництво та управління у пенітенціарній сфері1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3606020Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3606080Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3606090Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3609010Керівництво та управління у сфері архівної справи1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3609020Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3609030Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3801010Керівництво та управління у сфері інформаційної політики1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3801020Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
5271010Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
5271020Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
5501010Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
5561010Керівництво та управління у сфері регулювання зв"язку та інформатизації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
5961010Розвідувальна діяльність у сфері оборони1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
5961060Видатки для Головного управління розвідки Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
5981010Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
5991010Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6011010Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6011020Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6121010Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6121020Підготовка державних службовців V-VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I-VІІ категорій, інших категорій працівників, спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби, забезпечення інституційного розвитку державної служби1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6151010Керівництво та управління у сфері фондового ринку1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6321010Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6331010Керівництво та управління у сфері запобігання корупції1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6331020Фінансування статутної діяльності політичних партій1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6341010Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6381010Керівництво та управління у сфері космічної діяльності1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6381020Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6381030Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6381040Фінансова підтримка державного підприємства "Виробниче об"єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6381050Управління та випробування космічних засобів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6381120Утилізація твердого ракетного палива1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6381130Виконання боргових зобов"язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв"язку"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6381210Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6431010Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6441010Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6601020Державна охорона органів державної влади та посадових осіб1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201290Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201310Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201380Виконання зобов"язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201410Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201470Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201510Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201570Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2203010Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2211190Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2211210Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301010Керівництво та управління у сфері охорони здоров"я1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301020Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров"я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301040Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров"я та заходи боротьби з епідеміями1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301070Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301080Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров"я1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301090Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301110Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров"я1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301120Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301170Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров"я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров"я України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301180Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301200Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров"я1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301280Виконання боргових зобов"язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301350Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров"я1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301360Лікування громадян України за кордоном1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301400Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301410Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301490Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301510Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301610Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301810Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2301850Реконструкція і розширення Національного інституту раку 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2302010Керівництво та управління у сфері лікарських засобів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2303010Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2304010Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2304020Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2307010Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2311160Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров"я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2311300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2311410Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2311600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров"я на службі у людей"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2401010Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2401040Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2401090Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2401160Збереження природно-заповідного фонду1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2401270Здійснення природоохоронних заходів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2401500Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2401520Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2401530Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2402010Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2404010Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2404020Розвиток мінерально-сировинної бази1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2405010Керівництво та управління у сфері екологічного контролю1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2406010Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2407010Керівництво та управління у сфері водного господарства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2407020Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2407040Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2407050Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2407070Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2407800Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2408010Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2408040Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2408070Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2408080Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2408090Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об"єктів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2408110Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов"язкового) відселення1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2408120Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об"єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2408800Реалізація державних інвестиційних проектів закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» та консервація сховища №29 ПЗРВ «Буряківка»1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501010Керівництво та управління у сфері соціальної політики1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501040Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501060Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501070Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501090Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501120Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501130Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501150Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501160Довічні державні стипендії 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501200Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501220Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам"ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501440Реалізація державної політики з питань сім"ї та дітей1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501450Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501470Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501480Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501570Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501590Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2501630Модернізація системи соціальної підтримки населення України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2502010Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2502020Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2505010Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2505040Протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, а також регенерація для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2505140Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2505150Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2506080Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2507030Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2507040Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2507100Реабілітація дітей-інвалідів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2511110Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2511120Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2511170Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харків на проведення робіт, пов"язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751010Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751030Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751070Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751370Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751380Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751420Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751470Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751520Реалізація проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751610Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751630Реалізація надзвичайної кредитної програми для України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2752010Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2753010Керівництво та управління у сфері електронного урядування1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2753030Електронне урядування та Національна програма інформатизації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2754010Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2754060Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2016 роки1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2755010Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2755020Проведення земельної реформи1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2755030Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2756010Керівництво та управління у сфері відновлення Донбасу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2761070Державний фонд регіонального розвитку1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2761130Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2761350Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2761600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801010Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801030Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801050Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801130Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801160Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801180Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801250Витрати Аграрного фонду пов"язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об"єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801310Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801540Державна підтримка галузі тваринництва1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2802010Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2802020Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6611010Керівництво та управління у сфері державного майна1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6611020Заходи, пов"язані з проведенням приватизації державного майна1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6621010Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6621030Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6621040Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6621060Видатки для Служби зовнішньої розвідки України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6641010Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв"язку та захисту інформації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6641020Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв"язку та захисту інформації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6641050Підготовка кадрів для сфери зв"язку вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6641060Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6641140Видатки для Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6642010Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6642020Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6731010Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6731020Проведення виборів народних депутатів України 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6731050Функціонування Державного реєстру виборців1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6741020Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7721010Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7731010Здійснення виконавчої влади у Волинській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7741010Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7751010Здійснення виконавчої влади у Донецькій області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7761010Здійснення виконавчої влади у Житомирській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7771010Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7781010Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7791010Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7801010Здійснення виконавчої влади у Київській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7811010Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7821010Здійснення виконавчої влади у Луганській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7831010Здійснення виконавчої влади у Львівській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7841010Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7851010Здійснення виконавчої влади в Одеській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7861010Здійснення виконавчої влади у Полтавській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7871010Здійснення виконавчої влади у Рівненській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7881010Здійснення виконавчої влади у Сумській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7891010Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7901010Здійснення виконавчої влади у Харківській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7911010Здійснення виконавчої влади у Херсонській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7921010Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7931010Здійснення виконавчої влади у Черкаській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7941010Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
7951010Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
8681010Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101460Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101600Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго" 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101610Будівництво Канівської ГАЕС1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101620Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101640Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101650Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101670Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101680Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1101690Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201490Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
1201500Повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб’єктам малого підприємництва1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201460Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201480Повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2201610Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751360Повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751430Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751440Повернення кредитів, наданих з державного бюджету індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751540Повернення кредитів, наданих у 2012 році з державного бюджету України на реалізацію бюджетної програми "Пільгове кредитування юридичних осіб, в тому числі ОСББ, для проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об"єктів житлово-комунального господарства"1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751600Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751640Програма розвитку муніципальної інфраструктури 1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2751650Відновлення Сходу України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801120Повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801380Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801390Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацієюсільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801400Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермерським господарствам1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801420Повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб"єктам господарювання на умовах фінансового лізингу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801460Надання кредитів фермерським господарствам1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801490Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
2801560Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3101600Відновлення транспортної інфраструктури у Східних регіонах України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3111600Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511550Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511560Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511600Виконання державою гарантійних зобов"язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511620Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511630Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
3511660Повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі на виконання окремих заходів1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
0111010Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0111020Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0111090Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301010Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301050Виготовлення державних нагород та пам"ятних знаків1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301060Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301080Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301130Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301140Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301170Надання медичних послуг медичними закладами 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301360Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301460Виплата Державних премій України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301830Виконання невідкладних заходів у Маріїнському палаці1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301860Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0304010Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0411010Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0411070Фінансова підтримка газети "Урядовий кур"єр"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0411130Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0411140Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0411150Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0416010Керівництво та управління у сфері електронного урядування1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0416030Електронне урядування та Національна програма інформатизації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0417010Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0421060Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0501150Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0601010Здійснення правосуддя Верховним Судом України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0651010Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0701010Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0751010Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0801010Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0901010Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
5561010Керівництво та управління у сфері регулювання зв"язку та інформатизації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
5961010Розвідувальна діяльність у сфері оборони1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
5961040Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
5981010Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0901030Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1001010Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1001050Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1001080Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1001100Медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та працівників Національної поліції України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1001170Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1001200Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1001210Видатки для Міністерства внутрішніх справ України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1002010Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1002030Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1002060Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1002070Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1002110Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1002120Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1002130Видатки для Адміністрації Державної прикордонної служби України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1002600Реалізація проекту з модернізації автоматизованих систем прикордонного контролю1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1003010Керівництво та управління Національною гвардією України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1003020Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1003070Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1003080Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1003090Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1003100Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1004010Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1004020Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1004070Внески до Міжнародної організації з міграції1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1006010Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1006050Авіаційні роботи з пошуку і рятування1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1006060Гідрометеорологічна діяльність1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1006070Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1006080Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1006090Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1006100Видатки для Державної служби України з надзвичайних ситуацій на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1006280Забезпечення діяльності сил цивільного захисту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1006360Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1007010Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1007020Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1007040Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101010Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101030Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801490Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам"яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801560Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801820 Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801830Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. № 5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка в межах об’єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1806010Керівництво та управління у сфері кінематографії1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1806030Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1806050Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1806060Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1809010Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1809020Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2101010Керівництво та військове управління Збройними Силами України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2101020Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2101080Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2101100Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2101150Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2101190Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2101210Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2101450Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201010Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201020Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201030Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201040Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об"єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201080Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201100Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201120Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201130Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201150Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201160Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101070Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101100Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101110Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101140Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101160Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101440Внесок України до Енергетичного Співтовариства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101470Виконання боргових зобов"язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101480Приведення в безпечний стан уранових об’єктів 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101530Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101540Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101550Державна підтримка публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101630Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1201010Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1201020Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1201030Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1201120Фінансова підтримка видань з економічних питань1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1201220Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1201230Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1201440Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар"єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1201480Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1201510Функціонування торгових представництв за кордоном1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1201520Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1203010Керівництво та управління у сфері державного резерву1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1203020Обслуговування державного матеріального резерву1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1203040Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1205010Керівництво у сфері інтелектуальної власності1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1207010Керівництво та управління у сфері статистики1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1207020Статистичні спостереження та переписи1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1207030Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1207040Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1208010Керівництво та управління у сфері експортного контролю1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1211050Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1401010Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1401020Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1401030Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1401050Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1401060Забезпечення головування України у міжнародних інституціях1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1401100Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1401110Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв"язків з українцями, які проживають за межами України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1401130Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1601010Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1611020Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1701010Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1701020Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1701040Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1701050Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1701080Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1701130Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв"язку з виконанням службових обов"язків та премії в інформаційній галузі1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1701370Забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу "Євробачення - 2017"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801010Загальне керівництво та управління у сфері культури1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801020Прикладні розробки у сфері розвитку культури1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801030Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801050Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801060Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801070Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801100Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801110Фінансова підтримка національних театрів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801120Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801130Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801170Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов"язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801190Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801210Організація та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801230Здійснення проектних робіт та будівництво Меморіалу українських героїв для увічнення пам"яті загиблих воїнів під час антитерористичної операції 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801260Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв"язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв"язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801280Будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801300Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1801480Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6601030Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
6601050Видатки для Управління державної охорони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201612/31/2016ЗУ Про державний бюджет України на 2016 рік
5991010Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6011010Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6011020Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6121010Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6121020Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6151010Керівництво та управління у сфері фондового ринку1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6321010Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6331010Керівництво та управління у сфері запобігання корупції1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6331020Фінансування статутної діяльності політичних партій1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6341010Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6381010Керівництво та управління у сфері космічної діяльності1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6381020Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6381030Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6381050Управління та випробування космічних засобів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6381120Утилізація твердого ракетного палива1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6381130Виконання боргових зобов"язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту "Створення Національної супутникової системи зв"язку"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6381210Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6381220Фінансова підтримка державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» на погашення заборгованості із заробітної плати1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6421010Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6431010Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6441010Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6501010Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6511010Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6521010Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6521050Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6521070Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6521100Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6521200Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6521230Видатки для Служби безпеки України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6524010Координація діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьба з тероризмом на території України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6541020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6541030Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об"єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201170Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201180Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201190Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201200Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201250Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2761600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801010Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801030Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801050Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801130Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801160Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801180Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801250Витрати Аграрного фонду пов"язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об"єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801310Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801350Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801540Державна підтримка галузі тваринництва1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801580Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2803010Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2803020Проведення земельної реформи1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2803030Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2804010Керівництво та управління у сфері рибного господарства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2804020Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2804030Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2804070Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2804090Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2805010Керівництво та управління у сфері лісового господарства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2805020Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2805060Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2809010Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2809020Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2809030Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2809040Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3101010Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3101210Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3101230Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3105010Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3107010Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3108010Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3109010Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3111010Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3111020Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3111030Виконання боргових зобов"язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3111040Будівництво мостового переходу у м. Запоріжжя1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3111100Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів – Тернопіль – Умань Біла Церква – Одеса – Миколаїв1/1/201731.12.2017
3111120Покращення стану автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Чугуїв-Ізюм-Слов"янськ1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3111130Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Харків – Куп"янськ – Сватове – Станиця Луганська1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3111610Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3111620Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3111800Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3111820Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3401010Керівництво та управління у сфері молоді та спорту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3401040Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3401060Методичне забезпечення у сфері спорту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3401070Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3401110Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3401120Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3401220Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3401280Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3401320Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3501010Керівництво та управління у сфері фінансів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3501100Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3501140Внески до міжнародних організацій1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3501220Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3501480Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов’язані з її впровадженням1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3504010Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3504030Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3504040Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3507010Керівництво та управління у сфері фіскальної політики1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3507020Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3507030Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3507050Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3507060Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3507610Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3509010Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3509020Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511030Резервний фонд1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511050Базова дотація1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511060Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511110Стабілізаційна дотація1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511150Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511210Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511230Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511340Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511350Обслуговування державного боргу 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511370Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511590Обслуговування та погашення зобов’язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511650Реалізація програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511670Cубвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511680Фінансування спільних з Європейським інвестиційним банком проектів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3601010Керівництво та управління у сфері юстиції1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3601020Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3601030Забезпечення діяльності органів пробації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3601060Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3601070Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3601090Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3601150Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3601170Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3601810Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 231/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3601820Створення слідчого ізолятора в Київській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3601830Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3603020Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3603030Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3609010Керівництво та управління у сфері архівної справи1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3609020Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3609030Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3801010Керівництво та управління у сфері інформаційної політики1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3801020Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансування системи державного іномовлення України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3801030Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
5271010Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
5271020Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
5501010Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0301010Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0301050Виготовлення державних нагород та пам"ятних знаків1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0301060Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201280Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201290Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201310Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201380Виконання зобов"язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201410Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201470Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201510Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201570Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2203010Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2211190Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2211210Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2211220Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301010Керівництво та управління у сфері охорони здоров"я1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301020Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров"я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301040Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров"я та заходи боротьби з епідеміями1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301070Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301080Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров"я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301090Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301110Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров"я1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301120Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301170Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров"я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров"я України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301180Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301200Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров"я1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301280Виконання боргових зобов"язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301350Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров"я1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301360Лікування громадян України за кордоном1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301400Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301410Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301510Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301610Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301810Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301820Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, в м. Івано-Франківську" 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301830Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301840Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2301850Реконструкція і розширення Національного інституту раку 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2307010Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2311160Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров"я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2311300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2311410Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2311450Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2311460Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2311600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров"я на службі у людей"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2401010Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2401040Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2401090Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2401160Збереження природно-заповідного фонду1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2401270Здійснення природоохоронних заходів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2401500Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2401520Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2401530Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2404010Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2404020Розвиток мінерально-сировинної бази1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2405010Керівництво та управління у сфері екологічного контролю1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2406010Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2407010Керівництво та управління у сфері водного господарства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2407020Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2407040Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2407050Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2407070Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2407120Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2407800Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2408010Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2408040Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2408070Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2408080Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2408090Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об"єктів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2408110Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов"язкового) відселення1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2408120Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об"єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501010Керівництво та управління у сфері соціальної політики1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501040Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501060Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501070Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501090Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501120Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501130Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501150Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501160Довічні державні стипендії 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501180Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501200Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501220Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501350Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період за 2014-2015 роки1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501450Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501470Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501480Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501500Фінансова підтримка заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501570Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501590Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501630Модернізація системи соціальної підтримки населення України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501640Соціальна підтримка громад1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501650Інвестиції на підтримку соціального розвитку територіальних громад1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2501800Будівництво та реконструкція об’єктів державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2502010Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2502020Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2505010Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2505150Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2506080Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2507030Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2507040Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2507100Реабілітація дітей-інвалідів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2511110Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2511120Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2511170Субвенція з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Києва, Львова та Одеси на проведення робіт, пов"язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2511180Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751010Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751030Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751070Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751190Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751270Підтримка регіональної політики України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751290Функціонування Фонду енергоефективності1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751320Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751370Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751380Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751420Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751470Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751520Реалізація проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751610Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751630Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2752010Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2754010Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2754060Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2761040Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільський місцевості 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2761070Державний фонд регіонального розвитку1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2761130Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2761140Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2761350Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2761520Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6541140Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6541200Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6551020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6551030Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6551060Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6561040Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6561060Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6561090Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6561160Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6561820Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6561830Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французькій бул., 49/51)1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6561840Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6571020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6571030Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6581020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6581040Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6591020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6591060Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6591080Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6591100Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6601020Державна охорона органів державної влади та посадових осіб1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6601030Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6601050Видатки для Управління державної охорони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6611010Керівництво та управління у сфері державного майна1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6611020Заходи, пов"язані з проведенням приватизації державного майна1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6621010Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6621030Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6641010Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв"язку та захисту інформації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6641020Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв"язку та захисту інформації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6641050Підготовка кадрів для сфери зв"язку вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6641060Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6641140Видатки для Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6642010Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6642020Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6731010Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6731020Проведення виборів народних депутатів України 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6731050Функціонування Державного реєстру виборців1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6741020Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7721010Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7731010Здійснення виконавчої влади у Волинській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7741010Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7751010Здійснення виконавчої влади у Донецькій області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7761010Здійснення виконавчої влади у Житомирській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7771010Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7781010Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7791010Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7801010Здійснення виконавчої влади у Київській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7811010Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7821010Здійснення виконавчої влади у Луганській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7831010Здійснення виконавчої влади у Львівській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7841010Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7851010Здійснення виконавчої влади в Одеській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7861010Здійснення виконавчої влади у Полтавській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7871010Здійснення виконавчої влади у Рівненській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7881010Здійснення виконавчої влади у Сумській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7891010Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7901010Здійснення виконавчої влади у Харківській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7911010Здійснення виконавчої влади у Херсонській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7921010Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7931010Здійснення виконавчої влади у Черкаській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7941010Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
7951010Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
8681010Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101460Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101600Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго" 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101610Будівництво Канівської ГАЕС1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101620Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101640Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101650Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101670Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101680Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1101690Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1201490Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
1701380Повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі для фінансування заходів з підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу "Євробачення"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201210Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201460Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201480Повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2201610Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751360Повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751430Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751440Повернення кредитів, наданих з державного бюджету індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751540Повернення кредитів, наданих у 2012 році з державного бюджету України на реалізацію бюджетної програми "Пільгове кредитування юридичних осіб, в тому числі ОСББ, для проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об"єктів житлово-комунального господарства"1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751600Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751640Програма розвитку муніципальної інфраструктури 1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2751650Відновлення Сходу України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801120Повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801380Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801390Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801400Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермерським господарствам1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801460Надання кредитів фермерським господарствам1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801490Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
2801560Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3101600Відновлення транспортної інфраструктури у Східних регіонах України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3101610Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3111600Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511550Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511560Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511600Виконання державою гарантійних зобов"язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511620Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511630Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511660Повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі на виконання окремих заходів1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3511690Відновлення сходу України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0501020Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
0111010Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0111020Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0111090Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3507610Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3509010Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0301080Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0301130Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0301140Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0301170Надання медичних послуг медичними закладами 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0301360Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", Національного комплексу "Експоцентр України", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0301460Виплата Державних премій України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0301860Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0304010Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0411010Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0411070Фінансова підтримка газети "Урядовий кур"єр"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0411130Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0411150Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0411160Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0411170Створення та функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0411190Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0411200Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0416010Керівництво та управління у сфері електронного урядування1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0416030Електронне урядування та Національна програма інформатизації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0417010Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0421060Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0501150Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0551010Здійснення правосуддя Верховним Судом1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0801010Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0901010Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0901030Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1001010Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1001050Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1001080Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1001170Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1001200Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1001220Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1002010Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1002030Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1002060Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1002070Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1601600Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1611020Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1701010Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1701020Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1701040Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1701050Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1701080Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1701130Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та премій в інформаційній галузі1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1701390Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801010Загальне керівництво та управління у сфері культури1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801020Прикладні розробки у сфері розвитку культури1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801030Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801060Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801070Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801100Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801110Фінансова підтримка національних театрів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801120Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801130Державна підтримка діячів культури і мистецтва1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801140Забезпечення функціонування Українського культурного фонду1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801170Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801180Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801190Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801280Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801300Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801480Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801490Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам"яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801560Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801820 Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1801880Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1806010Керівництво та управління у сфері кінематографії1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1806030Державна підтримка кінематографії1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1806060Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1809010Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1002110Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1002120Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1002600Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1003010Керівництво та управління Національною гвардією України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1003020Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1003070Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1003080Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1003090Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1003100Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1004010Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1004020Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1004070Внески до Міжнародної організації з міграції1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1006010Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1006060Гідрометеорологічна діяльність1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1006070Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1006080Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1006090Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1006110Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1006280Забезпечення діяльності сил цивільного захисту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1006360Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1007010Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1007020Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1007040Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101010Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101030Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101070Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101100Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101140Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101160Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101440Внесок України до Енергетичного Співтовариства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101470Виконання боргових зобов"язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101530Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101540Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101550Державна підтримка публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101560Інформаційне та організаційне забезпечення проведення 9-го Міжнародного Форуму з енергетики для сталого розвитку1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101570Підтримка впровадження ринку електричної енергії1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101590Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101630Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201010Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201020Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201030Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201120Фінансова підтримка видань з економічних питань1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201220Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201230Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201440Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар"єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201480Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201510Функціонування торгових представництв за кордоном1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201520Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201530Формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201540Функціонування інституції з підтримки та просування експорту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201550Поповнення статутного капіталу державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201560Державна підтримка технологічних інновацій для розвитку промисловості1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1203010Керівництво та управління у сфері державного резерву1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1203020Обслуговування державного матеріального резерву1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1203040Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1207010Керівництво та управління у сфері статистики1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1207020Статистичні спостереження та переписи1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1207030Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1207040Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1207090Підготовка кадрів у сфері статистики вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації та забезпечення діяльності його баз практики1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1208010Керівництво та управління у сфері експортного контролю1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1211050Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1401010Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1401020Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1401030Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1401050Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1401060Забезпечення головування України у міжнародних інституціях1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1401100Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1401110Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв"язків з українцями, які проживають за межами України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1401130Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1601010Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1601020Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6541080Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
6541100Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України1/1/201712/31/2017ЗУ Про державний бюджет України на 2017 рік
3509020Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511030Резервний фонд1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511050Базова дотація1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511060Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511110Стабілізаційна дотація1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511130Внески до міжнародних організацій1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511150Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511210Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511230Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511340Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511350Обслуговування державного боргу 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511370Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511590Обслуговування та погашення зобов’язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511640Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511670Cубвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511680Фінансування спільних з Європейським інвестиційним банком проектів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3601010Керівництво та управління у сфері юстиції1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3601020Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3601030Забезпечення діяльності органів пробації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3601060Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3601070Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3601090Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3601150Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3601170Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3601180Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3603020Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3603030Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3609010Керівництво та управління у сфері архівної справи1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3609020Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3609030Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3801010Керівництво та управління у сфері інформаційної політики1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3801020Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3801030Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1809020Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2511170Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов"язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс»1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2511180Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2511190Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2511200Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751010Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751030Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751070Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751190Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751270Підтримка регіональної політики України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751290Функціонування Фонду енергоефективності1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751320Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751370Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751380Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751420Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751470Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751570Реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751610Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751630Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2752010Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2754010Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2754060Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2761040Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільській місцевості 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2761070Державний фонд регіонального розвитку1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2761130Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2761350Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2761520Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2761600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801010Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801030Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801050Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801130Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801160Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801180Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801230Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801250Витрати Аграрного фонду пов"язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об"єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801310Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801350Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801540Державна підтримка галузі тваринництва1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801580Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2803010Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2803020Проведення земельної реформи1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2803030Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2804010Керівництво та управління у сфері рибного господарства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2804020Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2804030Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2804070Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2804090Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2805010Керівництво та управління у сфері лісового господарства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2805020Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2805060Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2809010Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2809020Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2809030Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2809040Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3101010Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3101210Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3101230Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3101240Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3107010Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3108010Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3109010Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3111010Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3111020Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3111030Виконання боргових зобов"язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3111100Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів – Тернопіль – Умань Біла Церква – Одеса – Миколаїв – Херсон1/1/201831.12.2018
3111120Покращення стану автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3111140Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3111150Покращення стану автомобільної дороги Харків - Охтирка1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3111160Покращення стану автомобільної дороги Житомир - Чернівці1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3111610Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3111620Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3111800Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3131090Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3131200Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3401010Керівництво та управління у сфері молоді та спорту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3401040Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3401060Методичне забезпечення у сфері спорту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3401070Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3401110Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3401120Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3401220Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3401280Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3401320Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3411180Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3411190Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексу1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3501010Керівництво та управління у сфері фінансів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3501100Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3501220Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3501480Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов’язані з її впровадженням1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3504010Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3504030Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3504040Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3507010Керівництво та управління у сфері фіскальної політики1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3507020Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3507050Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3507060Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2101010Керівництво та військове управління Збройними Силами України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2101020Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2101080Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2101100Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2101150Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2101190Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2101210Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2101450Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2105010Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201010Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201020Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201030Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201040Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об"єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201080Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201100Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201120Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201130Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201160Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201170Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201180Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201190Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201200Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201250Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201280Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201290Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201310Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201330Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201380Виконання зобов"язань України у сфері освіти та міжнародного науково-технічного співробітництва1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201410Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201470Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201510Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201570Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201610Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201840Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201850Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201870Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в м. Острог під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія»1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2203010Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2211190Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2211210Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2211220Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2211230Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301010Керівництво та управління у сфері охорони здоров"я1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301020Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров"я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301040Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров"я та заходи боротьби з епідеміями1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301070Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301080Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров"я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301090Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301110Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров"я1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301170Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров"я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров"я України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301180Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301200Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров"я1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301280Виконання боргових зобов"язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301350Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров"я1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301360Лікування громадян України за кордоном1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301400Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301410Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301510Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301550Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301610Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301810Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2301850Реконструкція і розширення Національного інституту раку 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2307010Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2308010Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2308020Надання первинної медичної допомоги населенню1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2311160Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров"я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2311300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2311410Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2311450Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2311460Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2311600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров"я на службі у людей"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2401010Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2401040Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2401090Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2401160Збереження природно-заповідного фонду1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2401270Здійснення природоохоронних заходів 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2401500Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2401520Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2401530Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2404010Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2404020Розвиток мінерально-сировинної бази1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2405010Керівництво та управління у сфері екологічного контролю1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2406010Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2407010Керівництво та управління у сфері водного господарства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2407020Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2407040Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2407050Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2407070Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2407090Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2407120Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2407800Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2408010Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2408070Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2408080Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2408090Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об"єктів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2408110Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов"язкового) відселення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2408120Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об"єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501010Керівництво та управління у сфері соціальної політики1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501040Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501060Підвищення кваліфікації працівників системи соціального захисту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501070Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501080Фінансова підтримка заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501090Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501120Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501130Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501150Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501160Довічні державні стипендії 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501180Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501190Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов"язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501200Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501450Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501470Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501480Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501500Фінансова підтримка заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501570Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501590Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2501630Модернізація системи соціальної підтримки населення України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2502010Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2502020Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2505010Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2505030Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2505150Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2506080Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2507020Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2507030Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2507040Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2507100Реабілітація дітей-інвалідів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2511110Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2511120Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201210Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201460Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2201480Повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751360Повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751430Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751440Повернення кредитів, наданих з державного бюджету індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751540Повернення кредитів, наданих у 2012 році з державного бюджету України на реалізацію бюджетної програми "Пільгове кредитування юридичних осіб, в тому числі ОСББ, для проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об"єктів житлово-комунального господарства"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751600Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2751640Програма розвитку муніципальної інфраструктури 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801120Повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801380Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801390Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801400Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермерським господарствам1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801460Надання кредитів фермерським господарствам1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801490Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
2801560Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3101600Відновлення транспортної інфраструктури у Східних регіонах України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3101610Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3101620Модернізація Української залізниці1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3111600Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511550Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511560Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511600Виконання державою гарантійних зобов"язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511610Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511620Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511630Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511660Повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі на виконання окремих заходів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
3511690Відновлення сходу України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
0501020Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
5271010Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
5271020Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
5501010Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
5561010Керівництво та управління у сфері регулювання зв"язку та інформатизації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
5961010Розвідувальна діяльність у сфері оборони1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
5961040Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
5981010Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
5991010Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6011010Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6011020Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6121010Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6121020Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6151010Керівництво та управління у сфері фондового ринку1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6321010Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6331010Керівництво та управління у сфері запобігання корупції1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6331020Фінансування статутної діяльності політичних партій1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6341010Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6381010Керівництво та управління у сфері космічної діяльності1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6381020Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6381030Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім.О.М. Макарова1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6381050Управління та випробування космічних засобів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6381100Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6381120Утилізація твердого ракетного палива1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6381130Виконання боргових зобов"язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту "Створення Національної супутникової системи зв"язку"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6381210Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6421010Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6431010Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6441010Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6501010Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6511010Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6521010Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6521050Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6521070Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6521100Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6521200Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6524010Координація діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьба з тероризмом на території України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6541020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6541030Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об"єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6541080Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6541100Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6541140Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6541200Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6541230Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6551020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6551030Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6551060Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6561040Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6561060Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6561090Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6561160Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6561840Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6561860Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 321/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6571020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6571030Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6581020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6581040Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6591020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6591060Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об"єктів, що становлять національне надбання1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6591080Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6591100Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6601020Державна охорона органів державної влади та посадових осіб1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6601030Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6611010Керівництво та управління у сфері державного майна1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6611020Заходи, пов"язані з проведенням приватизації державного майна1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6621010Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6621030Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6641010Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв"язку та захисту інформації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6641020Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв"язку та захисту інформації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6641050Підготовка кадрів для сфери зв"язку вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6641060Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6641140Видатки для Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6642010Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6642020Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6731010Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6731020Проведення виборів народних депутатів України 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6731050Функціонування Державного реєстру виборців1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
6741020Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7721010Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7731010Здійснення виконавчої влади у Волинській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7741010Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7751010Здійснення виконавчої влади у Донецькій області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7761010Здійснення виконавчої влади у Житомирській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7771010Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7781010Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7791010Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7801010Здійснення виконавчої влади у Київській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7811010Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7821010Здійснення виконавчої влади у Луганській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7831010Здійснення виконавчої влади у Львівській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7841010Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7851010Здійснення виконавчої влади в Одеській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7861010Здійснення виконавчої влади у Полтавській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7871010Здійснення виконавчої влади у Рівненській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7881010Здійснення виконавчої влади у Сумській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7891010Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7901010Здійснення виконавчої влади у Харківській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7911010Здійснення виконавчої влади у Херсонській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7921010Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7931010Здійснення виконавчої влади у Черкаській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7941010Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
7951010Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
8681010Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101460Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101600Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго" 1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101620Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101640Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101650Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101670Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101680Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1101690Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік
1201490Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива1/1/201812/31/2018ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік