Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» (далі – Закон) та розпорядження КМУ від 14.09.2015 № 911-р «Деякі питання створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів» Міністерство фінансів України забезпечує створення та функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Є-дата», http://spending.gov.ua (далі – Портал). Портал розміщено на апаратних ресурсах Мінфіну.

Відповідно до розпорядження КМУ від 26.04.17 № 293-р та постанови КМУ від 14.09.2015 року № 694 «Про затвердження Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів» державна установа «Відкриті публічні фінанси» (далі – ДУ «ВПФ») здійснює адміністрування Порталу.

На виконання вимог статті 2 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», інформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування (надалі - суб’єкти надання інформації) та подається ними для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.

Відомості, що оприлюднюються згідно з цим Законом, повинні бути повними, правдивими, точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу.

У разі допущення технічної помилки (помилкове оприлюднення на веб-порталі документів та/або які дублюються тощо), під час оприлюднення інформації про використання публічних коштів,  суб’єкт надання інформації може письмово звернутись до адміністратора єдиного веб-порталу використання публічних коштів про вжиття заходів щодо виправлення допущеної технічної помилки.

Письмове звернення направляється суб’єктом надання інформації на поштову адресу адміністратора Порталу (державна установа «Відкриті публічні фінанси», а/с 135, м. Київ, 04071) і повинно містити інформацію:

обґрунтування причини виникнення технічної помилки під час оприлюднення інформації на Порталі;

реквізити документу (назва, дата, номер, сума договору, ЄДРПОУ контрагента, назва звіту, тип, дата внесення, тощо) в кількості, достатній для ідентифікації адміністратором Порталу документу для вилучено з перегляду внесених і оприлюднених документів, як таких, що внесені помилково та/або дублюють інформацію, яка міститься на Порталі.

За результатами розгляду звернення, адміністратор Порталу може задовольнити звернення суб’єкта надання інформації про виправлення технічної помилки або відмовити, з підстав недостатнього обґрунтування причин допущення технічної помилки або за відсутності, в достатньому розмірі, інформації для ідентифікації документа, який підлягає вилученню з перегляду внесених і оприлюднених документів.

З питань, пов’язаних із роботою веб-порталу, із пропозиціями та зауваженнями просимо звертатися за телефоном гарячої лінії (044) 206 69 99, на адресу електронної пошти e-data@minfin.gov.ua або заповнити форму звернення, натиснувши на кнопку ДОПОМОГА на Порталі.