Закон України Про відкритість використання публічних коштів

Основним нормативно-правовим актом, що регулює порядок розкриття інформації на порталі Є-data є Закон України «Про відкритість використання публічних коштів».

Закон встановлює:

1) перелік інформації, що має бути розкрита на порталі;

2) порядок та строки розкриття інформації;

3) суб’єкти, що мають розкривати інформацію;

4) відповідальність за порушення вимог цього закону.

Окрім Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», під час розкриття інформації на порталі Є-data необхідно враховувати положення ряду інших нормативно-правових актів, до яких відносяться:

1) Конституція України;

2) Бюджетний кодекс України;

3) Кодекс України про адміністративні правопорушення;

4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

5) Закон України «Про інформацію»;

6) Закон України «Про захист персональних даних»;

7) Закон України «Про державну таємницю»;

8) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

9) Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. №736;

10) Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 694;

11) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 911-р «Деякі питання створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів»;

12) Порядок оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 676.

Конституція України, Закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» встановлюють загальні вимоги до розкриття інформації та визначають види інформації, до якої може застосовуватись обмеження доступу.

Зазначені нормативні акти, зокрема, встановлюють вимоги щодо:

Бюджетний кодекс України встановлює загальні засади функціонування бюджетної системи України, зокрема:

Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює:

Закон України «Про державну таємницю» та Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. №736 визначають порядок та умови віднесення інформації до державної таємниці та роботи із службовою інформацією.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає:

Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 694 встановлює загальні вимоги до адміністрування порталу Є-Data, зокрема вимоги щодо:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 293-р «Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 911» уповноважує адмініструвати портал Є-Data державну установу “Відкриті публічні фінанси”, що належить до сфери управління Міністерства фінансів України. 

Порядок оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 676 визначає загальні вимоги до організаційних і технічних заходів з оприлюднення Казначейством на порталі Є-Data інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, зокрема щодо: