Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» встановлює вимоги стосовно оприлюднення інформації про використання коштів наступними суб’єктами:

1) головними розпорядниками бюджетних коштів;

2) розпорядниками бюджетних коштів;

3) одержувачами бюджетних коштів;

4) суб’єктами господарювання державної і комунальної власності;

5) Національним банком України;

6) державними банками;

7) державними цільовими фондами;

8) фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

9) органами Пенсійного фонду.

На місцевому рівні вимоги Закону щодо розкриття інформації на Порталі поширюються на наступних суб’єктів.

1. Головні розпорядники за бюджетними призначеннями, визначеними рішеннями про місцеві бюджети.

Стаття 22 Бюджетного кодексу України визначає вичерпний перелік суб’єктів, які можуть бути головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, визначеними рішеннями про місцеві бюджети.

До них відносяться:

Якщо згідно із законом місцевою радою не створено виконавчий орган, функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує голова такої місцевої ради.

2. Розпорядники бюджетних коштів.

Розпорядниками бюджетних коштів, згідно пункту 47 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України, є бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

Бюджетними установами на місцевому рівні є органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також районні та обласні ради) та створені ними організації, що повністю утримуються за рахунок місцевого бюджету.

3. Одержувачі бюджетних коштів.

До одержувачів бюджетних коштів, згідно пункту 38 частини  1 статті 2 Бюджетного кодексу України, відносяться суб'єкти господарювання, громадські чи інші організації, які не мають статусу бюджетної установи, уповноважені розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримують на їх виконання кошти бюджету.

4. Суб’єкти господарювання державної і комунальної власності.

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» відносить до суб’єктів господарювання державної і комунальної власності:

Дочірнім є підприємство, у статутному капіталі та/або загальних зборах чи інших органах управління якого переважну участь має інше (контролююче) підприємство (частина 8 статті 63 та частина 3 статті 126 Господарського кодексу України).