Для переходу в підрозділ Видатки натисніть пункт меню зліва Розгляд річного бюджету → Видатки.

В підрозділі публікується інформація про виконання Державного бюджету України за видатками (планові показники у розрізі програмної та економічної класифікації).

Підрозділ Видатки має вигляд:

В підрозділі є можливість відфільтрувати інформацію за такими фільтрами: