Для переходу в підрозділ Видатки натисніть пункт меню зліва Видатки.

В підрозділі публікується інформація про виконання Місцевого бюджету України за видатками за підсумками місяця, кварталу та року (планові та фактичні показники у розрізі програмної, економічної та функціональної класифікації).

Підрозділ Видатки має вигляд:

В підрозділі є можливість відфільтрувати інформацію за такими фільтрами:

А також є можливість завантажити файл з реєстром у форматах CSV, JSON та XLSX.