Для переходу в профіль розпорядника/одержувача натисніть пункт меню зліва Розпорядники → виберіть відповідного розпорядника/одержувача.

В профілі публікуються інформація про розпорядника/одержувача:

Організація в мережі розпорядників/одержувачів бюджетних коштів у вигляді ієрархічного списку.

Посилання до кабінету на spending.gov.ua

Розділ Розпорядники профіль розпорядника/одержувача: