5.3.1 Звіт про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг

5.3.2 Підписування (оприлюднення) звітів